Frivillige finder frivillige

Frivillige hænger ikke på træerne og det kan være svært at vide, hvor man skal lede efter dem eller finde tiden til at finde dem. Derfor må man nogle gange tænke alternativt i sin søgen.

Der kan være mange grunde til, at man bliver frivillig. Ofte er der dog én ting, der vægter højest, nemlig at være frivillig sammen med andre.

En god måde at finde frivillige på og sikre, at de har en hyggelig dag sammen med andre frivillige, kan således være at have en lille gruppe af frivillige, hvis primære rolle er at finde flere frivillige til klubben.

På den måde kan frivillige koordinatorer (eller en frivillige-gruppe) være ansigterne ud af til ved klubbens aktiviteter og events og være dem, der tager sig af de frivillige på dagen.

Selv ved meget store events, har det vist sig at være en god måde at gøre det på (læs her)

Frivillig-gruppen kan i den forbindelse også koncentrere sig fuldt på opgaven og lede efter frivillige. De kan spørge jeres medlemmer direkte eller de kan lede andre steder, hvis man kan bruge hjælp fra frivillige til mange forskellige, men håndgribelige opgaver.

F.eks. kan de lede hos:

  • Forældreråd i børnehaverne og skoler
  • Beboerforeninger
  • Borgergrupper
  • Patientforeninger
  • Hjælpeorganisationer
  • Ansatte i kommunen
  • Spejderklubber
  • Naboforeninger
Skriv en ansøgning på Frivilligjob.dk

Et andet alternativ er at bruge hjemmesiden frivilligjob.dk. Siden fungerer som en slags jobportal, hvor man slår stillinger op til frivillige opgaver.

Siden er meget brugt af alle slags foreninger, man skal dog være opmærksom på, at ikke alle typer af opgaver virker godt som et stillingsopslag, da siden henvender sig til mennesker, der aktivt ønsker at gøre en forskel eller at udbygge deres faglige kompetencer.

Opgaven skal altså være konkret og have et vist omfang, og det skal helst være lidt større ting. Det er f.eks. ikke nok at søge en frivillig til at bage en kage. Men alt lige fra træner- eller håndværksopgaver til web- og videoproduktion kan man søge om hjælp til, da det tiltaler den frivilliges passion eller hjælper dem til at udbygge deres CV.