God jul og godt nytår 2023

Kære medlemmer

Endnu en sæson går på hæld med masser af aktiviteter og nye kørere i DMU.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, til vi ses på banerne igen i 2024.

Nedenfor kan I læse relevante informationer om 2024 sæsonen og via linket her kan I læse om hovedkonklusionerne fra vores medlemsundersøgelse, der sluttede i oktober.

Sekretariatet holder juleferie

DMU’s sekretariat holder julelukket torsdag d. 21. december frem til og med mandag. 1. januar. Det vil derfor først være muligt at komme i kontakt med sekretariatet igen fra tirsdag d. 2. januar.

Licensbestilling åbner 1. januar

Fra 1. januar åbner DMU sin licensbestilling for 2024-sæsonen. Husk, at du først skal købe et aktivt klubmedlemskab fra 1. januar (kan købes her 1. januar), før du kan købe kørerlicens eller logge på DMU’s app – også fra 1. januar (kan købes her 1. januar)

Og husk, at sekretariatet først er tilbage fra juleferie d. 2. januar, hvor vi kan hjælpe både klubber og kørere med eventuelle spørgsmål.

Licenspriser 2024

Vi har siden midten af året varslet, at licenspriserne i DMU vil blive justeret i 2024. Siden da, har man i Hovedbestyrelsen arbejdet med løsninger, der overordnet set ville påvirke priserne mindst muligt.

Licensen indeholder både en international forsikring ved alvorlige skader, og ved at købe licens bidrager man også til servicen fra DMU’s kontor, arbejdet med miljøindsatser og udviklingsprojekter for klubberne, bredden og talenterne i motorsporten.

Gennem de seneste år, er både forsikringen blevet meget dyrere, ligesom den stigende inflation også kan mærkes på DMU’s udgifter. Så tiden er kommet nu til at justere priserne opad på tværs af licenserne.

Hovedbestyrelsen har dog valgt at bibeholde prisen for børn til og med 12 år, så der ikke kommer en øget licensudgift i 2024, hvis man har børn, der dyrker motorsport.

Indslusningslicens stiger til samme niveau som børnelicensen til en pris på 650 kr.

Unge i alderen 13-17 år vil opleve en stigning på 225 kr. til en pris på 1.300 kr., og voksne udøvere på +18 år., vil få en stigning på 150 kr. med en licenspris på 1.950 kr.

Aquabike, Dragracing, Mini Road Race, SuperMoto og MX Classic licenser for +18 år vil i 2024 ligge på 1.550 kr. og 975 kr. for 13-17 år.

Trial- og Enduro-licenser for +18 år vil i 2024 ligge på 1.550 kr. og 975 kr. for 13-17 år. Hertil følger et væsentligt øget budget til de tilhørende sportskommissioner, hvor midlerne kan bruges til flere breddeaktiviteter for kørerne og udviklingsprojekter i klubberne.

Der tilbydes stadig den samme rabat ved køb af flere kørerlicenser, men der pålægges fra 2024 et gebyr på 100 kr., for hver ekstra kørerlicens, man tilkøber.

Ingen online test inden licenskøb i 2024

Det har tidligere været et krav, at kørere skulle bestå en online-test med spørgsmål til reglementerne for at måtte købe licens.

I 2024 har man valgt at afskaffe kravet om at skulle bestå online-testen. Beslutningen er først og fremmest truffet ud fra et ønske fra mange kørere samt forældre til kørere, der mener, at testen indeholder for mange irrelevante spørgsmål til netop dem.

Dertil oplever både de frivillige ude i klubberne og sekretariatet en lang række tekniske problemer med testen, når den er koblet op som et krav til licenskøbet.

Derfor råder vi naturligvis alle kørere, forældre og de frivillige i klubberne i 2024 til at kigge reglementerne for jeres sportsgrene igennem en ekstra gang, så man er sikker på at være opdateret på reglerne – både de eksisterende men naturligvis også reglementsændringerne der træder i kraft i de nye reglementer i 2024.

Medlemsguide – kom godt i gang i den nye sæson

Vi har lavet en medlemsguide med masser af nyttige informationer om at være medlem af DMU.

Det kan være en stor hjælp for alle nye, at gøre dem opmærksom på guiden

Du kan finde den online her

Eller downloade Medlemsguiden samt et Velkomstbrev her i PDF

Nyt forsikringsselskab hos DMU

Som led i at mindske bl.a. udgifter til forsikring har DMU valgt nyt forsikringsselskab, Baltic Finance.

Baltic Finance har stor erfaring med forsikringsdækning af andre sportsgrene og tilbyder også gode forsikringsmuligheder ved aflysning af store events.

Forsikringsselskabet udviste interesse i at tilføje motorsport i deres forsikringstilbud og har også en dansk afdeling med dansktalende medarbejdere. Derfor har man fra DMU’s side set en stor fordel i at starte samarbejdet.

Det nye samarbejde ændrer ikke noget ved, hvordan man som kører skal indberette en skade.

Man skal dog være opmærksom på, at skader, der er sket i tidsrummet 2021-2023, er dækket af DMU’s gamle forsikring.

Er dine stamdata opdateret?

Husk at tjekke, om dine data i DMU’s medlemssystem er opdateret.

Er dine kontaktinfo rigtige? Får du de rigtige notifikationer fra løbskalenderen? Etc. Det er en stor hjælp for både dig og os, hvis dine data er opdateret. Brug derfor gerne 5 minutter på at gå dem igennem.

DMU’s Licens app

Husk, du kan se dine licenser, nyheder og tage forskellige kurser i DMU’s licens-app.

Vær opmærksom på, at du SKAL have et aktivt medlemskab af en DMU klub, for at du kan logge ind på din profil i appen.

Du kan købe medlemskab i de fleste af DMU’s klubber her: https://shop.dmusport.dk/

Med et aktivt klubmedlemskab kan du herefter logge ind på appen med dit sædvanlige DMU-login.

Har du brug for at nulstille dit DMU-login, kan du gøre dette i DMU’s medlemssystem: https://fs.dmusport.dk/log-ind

Find mere info om at logge ind i DMU’s systemer og en vejledning til appen her

Køb indslusningslicens (igen) i 2024

Husk, at DMU tilbyder indslusningslicens til alle førstegangs-kørere i DMU, eller hvis man har været uden kørerlicens i tre år eller mere.

Mange kørere har allerede benyttet sig af tilbuddet om et billigere indslusningslicens i 2023 – også efter 1. august, hvor sæsonen var ved at gå på hæld.

Så hvis du er én af dem og har købt indslusningslicens efter 1. august i 2023, så kan du købe en indslusningslicens igen fra 1. januar for hele 2024.

Besøg DMU’s kursusportal

På DMU’s kursusportal finder du de kommende kurser, som gør det muligt for dig at varetage rollen som official, dommer, stævneleder o.l.

Det er ikke muligt at tilmelde dig selv i Kursusportalen som almindeligt medlem af DMU, da tilmeldingen skal ske gennem bestyrelsen i din klub.

Tag derfor fat i din klub for at aftale betaling og tilmelding, hvis du ønsker at komme på et kommende kursus inden for din sportsgren.

Du finder kursusportalen på https://kursus.dmusport.dk/kurser

Læs mere her under Uddannelse på hjemmesiden: https://dmusport.dk/organisation/officials-i-dmu/

Internationale FIM og FIME licenser

Nyt for 2024: 

FIM skifter i 2024 til en anden forsikringsudbyder i forbindelse med deres mesterskabslicenser. Der sker ikke de store ændringer, men med ændringen af udbyder kommer der nye krav til indberetning:

  • Først og fremmest er det vigtigt, at man som kører har et GYLDIGT BLÅT sygesikringsbevis.
  • Derudover er det en nødvendighed at indberette skader hurtigst muligt efter en ulykke, ligesom man ikke må forlade landet, hvor skaden er sket, før man har været i kontakt med forsikringen. Overholder man ikke dette, risikerer man at miste sin dækning.

Husk: Ved udstedelse af mesterskabslicenser fra FIM og FIM Europe, der skal køreren fremvise licensen i form af den PDF, som er blevet tilsendt køreren.

FIM har en række procedurer ved køb af internationale mesterskabslicenser. Derfor skal du være opmærksom på følgende i 2024-sæson:

  1. Du skal indsende en helbredsattest til DMU (gøres hvert år)
  2. Du skal underskrive og indsende FIM’s antidopingerklæring sammen med helbredsattesten (gøres hvert år)
  3. Når det første mesterskabslicens bestilles, vil køreren automatisk modtage en mail fra FIM med beskrivelse af procedure for den elektroniske underskrift. Check derfor en ekstra gang, at det er den korrekte mailadresse du har stående i din profil i DMU’s licenssystem, for det vil være den mailadresse, som FIM mailer til.

OBS: (4.) DIF har dertil et E-learningkursus. Har man bestået dette i 2023, er det ikke nødvendigt at tage det igen 2024.   

FIM og FIM Europe mesterskabslicenser, f.eks.:

  • VM/EM World Championship and Cup events (alle grene)
  • FIM international meetings, herunder ligakørsler i Speedway.

Tak for 2023

Til slut vil DMU’s Hovedbestyrelse og sportskommissioner gerne takke alle medlemmer, kørere og klubber for 2023 sæsonen, som jo desværre også betød et alt for tidligt farvel til vores formand, Jørgen Bitsch.

Jørgen var en kæmpe drivkraft i DMU og internationalt i FIM, og hans indsats blev også hyldet ved generalforsamlingen i FIM i december. Men savnet og chokket har fyldt meget i hele organisationen, for om noget var Jørgen en proaktiv formand med overblik og overskud for hele DMU.

Jørgens bortgang betød derfor også, at der gennem sidste halvdel af 2023 blev leveret en stor indsats i Hovedbestyrelsen m.fl. for at samle trådene, så DMU kommer godt ud af 2023 og godt ind i 2024.