Info om MX Dommer- og Stævnelederseminar

Kære MX-klubber, -dommere og -stævneledere 

På grund af det foreløbige forsamlingsforbud som er gældende til 17.januar, har vi valgt at udsætte vores Dommerseminar i MX 2022 til søndag d. 27. marts. 

Grundet vi har valgt at udsætte det til den sene dato er, at i februar er der vinterferie og den første uge i marts har vi Rep.møde og Klubkonference og så er vi måske også mere sikre på, at det kan gennemføres med hensyn til myndighedernes forbud. 

Program, tid og sted 

D/S-seminaret afholdes hos Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Dagen starter med morgenmad og indskrivning kl. 9-16.15.

Der vil blive udsendt et program for dagen, når vi kommer tættere på seminaret. Sammen med programmet udsendes også en deltagerliste, så der evt. kan arrangeres noget samkørsel. 

Tilmelding og pris 

Tilmelding skal foretages af deltagerens klubbestyrelse via Kursusportalen: DMU kursus portal (dmusport.dk) 

Sidste frist for tilmelding er d.21 marts. Det er vigtigt, at alle deltagere tilmeldes via Kursusportalen, så vi har overblik over, hvem der kommer. Prisen for at deltage er 475 kr. pr. person, som klubben vil blive opkrævet. 

Reglementet 2022 

Reglementet 2022 er opdateret og lagt på hjemmesiden. Vi opfordrer til, at I kigger på det, inden vi mødes: MX-reglement-2022.pdf (dmusport.dk) 

Med sportslig hilsen 
SK MX