Julehilsen og vigtig info om den kommende sæson fra Sportskommission MX

Året går på hæld, og lige om lidt står vi overfor en ny MX-sæson. Vi glæder os til flere gode oplevelser sammen med jer ude på banerne.

For at alle kan få den bedst mulige start på den nye sæson, giver vi her et overblik over de væsentligste reglementsændringer – vigtige ting som du bør være opmærksom på, inden vi når foråret og det hele igen går løs.

Fra og med 2024 kommer der nye regler for, hvordan og hvornår man kan beholde sit kørernummer i MX.

For at beholde sit kørernummer til den kommende sæson, skal man være registreret i medlemssystemet med en gyldig kørerlicens INDEN d. 1. marts, dvs. senest på den sidste dag i februar. Er man ikke det, frigives ens kørernummer d. 1. marts, og andre kørere med gyldig licens får mulighed for at booke kørernummeret.

Det vil ikke længere være muligt at gå ind i systemet og bekræfte, at man vil beholde sit kørernummer, hvis man ikke har kørerlicens – om man beholder nummeret efter d. 1. marts vil udelukkende afhænge af, om der er registreret en kørerlicens på ens profil i 2024 inden denne dato.

Husk, at IT kan drille – så i stedet for at vente til den sidste dag i februar, så bestil gerne licensen lidt før, så kontoret kan nå at hjælpe, hvis der er noget der driller.

Skal du booke et kørernummer, så skal du fremover gøre det via dit login i DMU’s løbskalender, og ikke i medlemssystemet som førhen.

Der er skåret ned på antallet af afdelinger i en række løbsserier. Dette blandt andet for at give mere luft til, at klubberne kan bruge weekenderne på egne arrangementer – pokalløb, klubmesterskaber og sociale arrangementer i klubben.

DM Micro er udgået og erstattet af flere afdelinger på Kids Cuppen, i tråd med DMU’s ønske om at lade børnene have fokus på leg og fællesskab frem for individuelle præstationer og resultater.

DMU C Cup Mini/Maxi udgår, bl.a. fordi man nu har en turnering for C-kørerne ved landsdelsmesterskaberne. C Cuppen erstattes af enkeltstående pokalløb for C-kørerne, stadig kombineret med ATK-træning.

Landsdelsmesterskaberne er tilbage på en todelt opdeling af landet.

Du finder løbskalenderen i excel- og pdf-format på DMU’s hjemmeside.

Når alle løbene bliver oprettet i DMU’s online løbskalender i begyndelsen af det nye år, vil man kunne søge på sin klasse og få de løb frem, som man kan deltage i. På den måde får man let et overblik over, hvor de forskellige klasser kører med.

Reglerne for deltagelse i DM for Klubhold er ikke blevet ændret – men de er blevet præciseret. Alle, der har planer om at deltage i DM for Klubhold, og samtidig har planer om at skifte til en ny stamklub i 2024, bør være opmærksomme på, at ved klubskifte skal DMU-kørerlicens være udstedt af ny stamklub inden 1. marts indeværende år.

Ved ”klubskifte” forstås, at der skiftes til en anden stamklub end den senest registrerede. Hvis en kører ønsker at repræsentere en anden klub, end den han/hun senest har haft som stamklub (også selvom der kan have været gået et år eller to, hvor man har været ude af sporten i mellemtiden), skal han/hun således være meldt ind i den nye klub inden d. 1. marts.

Reglerne for oprykning fra Micro C65 til Micro B65 ændres, så man rykkes op ved 12 opnåede oprykningspoint. Oprykning vil blive meddelt køreren af DMU pr. mail, ligesom DMU opretter B-licensen til køreren.

De øvre aldersgrænser i både Quad Micro 100cc og Quad Mini 100cc Vario ændres til 11 år. Den nedre aldersgrænse i Quad Mini B/C 250cc Gear Mix ændres til 10 år.

Krav til farver på nummerplader bortfalder helt for alle quadklasser. Man vil derfor kunne køre med den baggrunds- og talfarve, som man har lyst til. Man skal stadig have et individuelt kørernummer på quad-listen.

Classic Cross er klar med en ny klasse, nemlig EVO+ pre02. Der er ingen aldersopdeling i den nye klasse. Du finder kravene til deltagelse i Bestemmelse M Classic Cross i MX-reglementet 2024 på DMU’s hjemmeside.

Ovenstående er ikke en udtømmende liste over reglementsændringer, så husk at få kigget det nye MX-Reglement 2024 godt igennem i løbet af vinteren – du finder det på DMU’s hjemmeside her: MX-reglementet 2024

De bedste julehilsner fra

DMU’s Sportskommission MX