Kommunikér begge veje med jeres medlemmer

Ofte vil I som klub informere jeres medlemmer om mange ting – men husker I så samtidig at åbne for tovejs-kommunikationen?

Der vil altid være nogle helt basale ting, som jeres medlemmer bør vide om at dyrke motorsport i jeres klub. Særligt inden sæsonstart kan det være, at jeres medlemmer kan have gavn af information fra DMU’s hjemmeside – i samme stil som denne velkomstnyhed.

Der er også flere måder at kommunikere til klubbens medlemmer. Mange benytter f.eks. Facebook eller opslagstavlen i klubben, men som klub har I også adgang til mailadresserne på mange af jeres medlemmer. Derfor kan det være meget effektivt at sende nyhedsmails ud (med modtagerne bcc) gennem sæsonen for at fortælle om spændende aktiviteter eller behovet for en frivillig indsats i klubben m.m.

Uanset hvad I sender ud og hvor ofte, bør infoen til jeres medlemmer være interessant for dem – udover de ellers lavpraktiske informationer, de også skal have.

Brug spørgeskemaer og nyhedsmails

En god måde at gøre beskeder interessante for jeres medlemmer over en bred kam er derfor også at benytte sig af spørgeskemaer. Disse vil samtidig give jer en bedre føling med alle jeres medlemmer, ligesom mange flere vil kunne føle sig som en større del klubben, hvis deres input bliver taget til efterretning.

Det handler altså om at finde en balance mellem at spørge sine medlemmer en gang i mellem, om de har ønsker og input, og bruge deres besvarelser til nye tiltag eller aktiviteter i klubben, som man løbende informerer om gennem sæsonen.

Det kunne f.eks. være input / ønsker til:

  • Menuen i klubbens café
  • Koordineringen af arbejdsdage
  • Afholdelse af (flere) åbent hus-dage
  • Hvordan/hvor medlemmerne gerne vil modtage beskeder fra klubben
  • ETC.

Slutteligt kan man også bruge spørgeskemaer til at sætte diskussioner og ændringer i gang i klubben. Læs f.eks. om Ry Fodboldklub, der fra den ene dag til den anden gjorde arbejdsdage obligatorisk for forældrene i klubben.