Tilbage til oversigt

Affald & affaldssortering

Som “listevirksomhed”, er det et krav fra myndighedernes side, at affald som fremkommer ved anlæggets aktiviteter, bliver indsamlet, håndteret og bortskaffet, korrekt og efter reglerne.