Miljøudvalget har fået nyt navn

Den menneskelige påvirkning af miljøet og klimaet omkring os bliver stadig mere tydelig. De tiltag, som skal til for at ændre udviklingen, opleves stadigt mere komplekse og omfattende. Der bliver i stadigt højere grad talt om begreber som biodiversitet, CO2-udledning og affaldshåndtering.

For Danmarks Motor Union (DMU), og unionens medlemmer og klubber, betyder det, at vi skal tænke mere i bæredygtighed, når vi tænker miljøhåndtering.

Derfor ændrer miljøudvalget navn til ”Bæredygtigheds og Miljø udvalget” (BMU).

Dette blev godkendt på sidste Hovedbestyrelsesmøde, hvor strategien for det fremtidige arbejde med Bæredygtighed og Miljø ligeledes blev godkendt.

Der skal stadig være fokus på miljøet, men bæredygtigheden skal også tænkes ind fremadrettet.

Udfordringerne er ligeledes de samme. Støj, køre-/træningstid, CO2 udledning, manglende biodiversitet og affaldshåndtering. Udfordringerne står i kø.

Arbejdet skal udføres i samarbejde med udvalget, klubberne og medlemmerne. For at gøre det nemmere for alle at følge med og hjælpe hinanden til at få tingene til at ske, bliver der lavet en ny og mere overskuelig ”Bæredygtigheds og miljø” hjemmeside, hvor alt arbejdet vil blive beskrevet og forslag til løsninger vil blive præsenteret. Dette kommer til at ske i tiden indtil sent efterår.

En af de første opgaver for udvalget bliver at udfærdige en ny ”Affaldssorterings-vejledning” til klubberne. Fra 1. januar 2023 træder nye regler i kraft for affaldssortering og dokumentation af samme. I løber af efteråret bliver der lavet en ny vejledning om dette med råd og beskrivelse af reglernes betydning i klubben i hverdagen. Denne vil blive delt med klubberne, så de har mulighed for at leve op til de nye regler.

Alt det nye kommer til at fremgå af den nye hjemmeside, hvor man også vil kunne finde link til gældende lovgivning om Bæredygtighed og Miljø i DMU. Udvalgets medlemmer vil selvfølgelig fortsat stå til rådighed for råd og vejledning i de problematikker, som kan opstå undervejs.

Med venlig hilsen
Bæredygtigheds og miljøudvalget
Danmarks Motor Union