Kontaktpersoner motocross

På denne side finder du kontaktpersoner for motocross i DMU.

Bemærk, at du kan få svar på langt de fleste spørgsmål i din egen klub, så brug din klub, hvis du er i tvivl eller har brug for et godt råd – de vil gerne hjælpe dig videre.

Sportskommission Motocross

Sportskommission Motocross

Sportskommission (SK) Motocross varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionen består af tre direkte valgte medlemmer.

Sportskommission Motocross administrerer sportsdisciplinerne Motocross, Motocross Sidevogn og Quad.

Den valgte SK bestyrelse varetager ikke aktiviteterne alene. Selve administrationen af sportsgrenen(e) er i vidt omfang lagt ud til andre dele af den frivillige organisation, nærmere bestemt en række sportsudvalg.

Kommissionsformand
Asger Pedersen
Tlf.: 40 25 16 73
E-mail: Asla@tinggaarden.eu

Kommissionsmedlem
Martin Holm Jensen
Tlf.: 29 69 87 04
E-mail: msjensen98@godmail.dk

Kommissionsmedlem
Pia Stenger Nordmand
Tlf.: 49 11 32 50
E-mail: pnor@uneeg.com

Sportsudvalg Motocross

Sportsudvalg

Sportsudvalgene er udpeget af og hører under SK. Udvalgene varetager en række aktiviteter forbundet med driften af sporten.

Sportsudvalg Motocross

(Maxi, Mini, Micro, Pitbike og Sidevogn)

Formand
Morten Juel Rasmussen

Email: mx-shop@mail.dk

Medlemmer
Kenneth Frandsen
Peter Guldberg Johansen

Kørerrepræsentant
Simon Wulff

Udvalgsopgaver:

 • Drift og administration af sportsgrenene motocross og sidevognscross
 • Stå til rådighed for spørgsmål om sporten, løbsafvikling og reglement
 • Behandle ansøgninger om dispensation
 • Sparring med SK
 • Udarbejde forslag til reglementsændringer til SK
 • Udarbejde løbskalender
 • Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
 • Udarbejde skriftlig årsrapport til SK Motocross

Sportsudvalg Classic

Formand
Kurt Vad

Email: fam.vad@hotmail.com

Medlemmer
Per Sadolin Pedersen
Søren L. Østergaard

Udvalgsopgaver:

 • Drift og administration af Dansk Classic Cross sporten
 • Stå til rådighed for spørgsmål om sporten, løbsafvikling og reglement
 • Behandle ansøgninger om dispensation
 • Sparring med SK
 • Udarbejde forslag til reglementsændringer
 • Udarbejde løbskalender
 • Løbende kontakt til udøvere af Classic sporten via de respektive klubber
 • Udarbejde skriftlig årsrapport til SK Motocross

Sportsudvalg Quad

Formand
Flemming Kurdahl

E-mail: DMU.quad.su@gmail.com

Medlemmer
Martin Fogdal

Kørerrepræsentant
Ebbe Ritter

Udvalgsopgaver:

 • Drift og administration af quadsporten
 • Stå til rådighed for spørgsmål om sporten, løbsafvikling og reglement
 • Behandle ansøgninger om dispensation
 • Sparring med SK
 • Udarbejde forslag til reglementsændringer
 • Udarbejde løbskalender
 • Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
 • Løbende kontakt til udøvere af Quad-sporten via de respektive klubber
 • Udarbejde skriftlig årsrapport til SK Motocross

Sportsudvalg MX-Event

Formand
Lea Kahlke Hansen

Email: lkh@dmusport.dk

Medlemmer
Jakob Thune
Mikkel Wendelboe
Lars Borup

Udvalgsopgaver:

 • Den daglige drift af DM-A serien, herunder kontakt til og koordinering med arrangørklubber og samarbejdspartnere
 • Varetage sponsorater i forbindelse med DM-A serien
 • Varetage kommunikation og markedsføring af DM-A-serien, herunder MOTO-magasinet
 • Udarbejde DM-A relevante forslag til reglementsændringer til SK Motocross
 • Udarbejde løbskalender for de aftalte løb i DM-A serien i samarbejde med SU MX
 • Aflægge årsrapport samt regnskab til SK Motocross