Nekrolog: Henrik Nørgaard

Henrik Nørgaard, tidl. Formand af DMU og senere DMU’s Ordensnævn, gik bort d. 9. februar 2022 i en alder af 75 år som følge af et sygdomsforløb med kræft.

I mange år var han medlem af Midtsjællands Sports Motorklub og forblev senere i Slagelse Motocross som støttemedlem.

Henrik Nørgaard var formand i DMU til og med år 2007, og blev senere formand i DMU’s Ordensnævn indtil 2022. I 2007 modtog Henrik Nørgaard ligeledes DMU’s Fortjensttegn i Guld for sin mangeårige indsats i organisationen.

I sin rolle som Formand var man ikke i tvivl om, at Henrik Nørgaard havde en stærk personlighed og altid var velforberedt i sin ageren i DMU, og han vil altid blive husket for sin evne til at tage teten og stå i front, når en opgave skulle løses.

Sammen med Poul Erik Sørensen, spillede Henrik Nørgaard også en afgørende rolle for lydmålingerne i vores sportsgrene, som danner grundlag i dag for at sikre køretiden i klubberne overfor myndighederne.

Henrik var ikke kun aktiv i at udvikle motorcykelsporten herhjemme. Han var også medlem af Hovedbestyrelsen i FIM, hvor han var med til at sætte dagsordenen og sit præg på sporten internationalt. Her var respekten også stor for ham, ligesom han gik til opgaverne med formålet om at gøre en forskel og modernisere organisationen.

Henrik lyttede altid til forslag og input, men man skulle også have sine argumenter på plads og være klar til at debattere sin sag, for han lod sig ikke overbevise af ændringer og nye ideer sådan lige uden videre.

Mange, der har samarbejdet med Henrik i DMU, har nok oplevet ikke altid at være enig med ham, men han havde det til trods også evnen til at inspirere folk omkring ham, så de tog ved lære af hans måde at arbejde på.

Som en af de mest vidende i organisationen omkring DMU’s Alment reglement og Vedtægter var det også naturligt, at Henrik blev udpeget til formand for DMU’s Ordensnævn, og lige til det sidste var han dybt engageret i dette arbejde.

DMU har mistet en stor profil, der i mange år som frivillig og valgt person i organisationen har lagt et enormt stykke arbejde og været en hjælp, samt sparringspartner for mange af os. Og mange vil nok mene, at de også har mistet en god og inspirerende ven.

Æret være Henriks minde.