5 gode råd: Søg støtte hos jeres kommune

I 2021 har vi haft kommunalvalg og de nye visioner for kommunerne skal sættes i gang. Som klub kan I gøre meget for at få foden indenfor og få støtte til jeres projekter.

Selvom hvert byråd og kommune har politikere fra forskellige partier, så er de generelt enige om, hvordan idrætsforeninger bedst kommer igennem til dem og får støtte:

1: Konstruktiv dialog

Først og fremmest er det vigtigt at huske, at politikere også er mennesker. De vil gerne mødes i øjenhøjde og vil have en konstruktiv dialog. Brok og sure opslag på Facebook kan politikerne ikke bruge til noget, og i værste fald kan det grave grøften dybere mellem jer.

I stedet bør man tage kontakten til sine lokalpolitikere med henblik på at mødes. Hvis I har en god idé, skal den formidles. De fleste kommuner har konkrete målsætninger om at støtte idræt og få flere borgere til at dyrke idræt. Som klub skal I vise, at I kan hjælpe med at understøtte kommunens ambitioner.

2: Den indledende kontakt

Man skal også tilgå sine lokalpolitikere på den rigtige måde. Her kan det svært at vide på forhånd, hvordan I præcis skal gøre. Alle politikere er forskellige, og nogle vil hellere have en mail, mens andre kun tager henvendelser alvorligt, når man ringer direkte til dem. Andre snakker også gerne med én over Facebook eller nede i supermarkedet.

Man må altså prøve sig frem og se, hvordan man bedst kommer igennem. I nogle tilfælde vil den lokale politiker måske også henvise til en konsulent i kommunen, der kan hjælpe jer videre i første omgang.

3: Konkrete, realistiske planer eller igangsatte projekter

Det er vigtigt for lokalpolitikere, at man som klub kommer med konkrete, seriøse og realistiske planer til sit projekt – dvs. budget, tidshorisont, effekten af projektet osv. Der er mange bejlere til kommunekassen, og man ønsker jo at lægge støtten der, hvor projektet kan gennemføres. Ligeledes skal man have ”ja-hatten” på, for politikerne kan ikke hjælpe jer videre, hvis I kun fokuserer på de ting, som I ikke kan få.

Samtidig kan man også opleve, at nogle politikere slet ikke ønsker at støtte større projekter, der kun er på tegnebrættet. Mange har derfor også succes med at indhente støtte fra kommunen til projekter, der allerede er igangsat eller som allerede har fået støttepenge andre steder fra. På den måde viser man, at man som klub har gåpåmodet og kompetencerne til at gennemføre projektet.

4: Samarbejd med andre lokale foreninger

Som sagt kan der være mange om buddet til støttekronerne – også andre idrætsforeninger. I mange kommuner har man haft succes med at gå sammen med flere lokale klubber for at finde en løsning på et fælles problem. Ved at gå sammen kan politikerne forholde sig til de store problemer blandt mange lokale borgere og være mere interesseret i at finde en løsning her og nu.

Samtidig kan man udvide samarbejdet til andre foreninger og skoler med henblik på at få flere til at dyrke idræt. På den måde kan man også være med til at understøtte kommunens ambitioner på områder såsom trivsel, sundhed og motion.

5: Søg den rigtige støtte

Er det overhovedet kommunen, som I skal søge støtte hos? Det er en væsentligt ting at sætte sig ind i, inden man går til sine lokale politikere. Der findes mange fonde eller private indsamlinger, der støtter konkrete tiltag indenfor idræt i lokalområderne, og disse bør man søge, før man tager fat i kommunen.

Langt de fleste lokale foreninger spørger om penge fra deres kommune, og hvor end kommunerne gerne vil støtte det meste, har de ofte ikke midlerne til det. Samtidig har kommunerne ofte øremærket budgettet til konkrete mål og ambitioner, og her skal jeres projekt passe ind i den politiske dagsorden for at få støtte.

Du kan finde gode råd til at søge støtte her