Nicki Pedersen-kendelse gøres betinget
Pressemeddelelse fra Danmarks Idræts Forbund

DIF’s Appelinstans har truffet afgørelse i Nicki Pedersen-sag.

I sagen mellem speedwaykøreren Nicki Pedersen og Danmarks Motor Union, som vedrører en række episoder af usportslig og truende karakter, der forekom i forbindelse med afviklingen af en speedway ligamatch den 2. juni 2021 på Moldow Speedway Arena i Holsted, har DIF’s Appelinstans nu truffet endelig afgørelse.

Den oprindelige kendelse fra Danmarks Motor Unions Ordensnævn af 10. august 2021 ændres, således at Nicki Pedersens licens inddrages for en periode af 4 måneder, men at denne frakendelse af licens er betinget.

Frakendelsen vil således kun vil træde i kraft, såfremt der inden for en periode på 12 måneder indgives en ny klage over Nicki Pedersen for lignende adfærd, der medfører en sanktion i form af frakendelse af licens.

Nicki Pedersen skal endvidere betale en bøde på 15.000 kroner.

Se pressemeddelelsen her