Nye maskintyper i Speedway, hvorfor nu det?

Maskineri såvel som samfundet udvikler sig og bringer også udfordringer med sig, hvis ikke vi sørger for at tilpasse speedway-sporten til de nye tendenser og fremskridt.

Vi står overfor flere spørgsmål, som vi er nødt til at forholde os til: Hvad er speedway-sportens rolle i den grønne omstilling? Kan 85cc overleve, når der efterhånden ikke kan købes nye motorer? Og hvordan tilgodeser vi dem, der bare vil køre speedway for sjov uden turnering m.m.?

Samtidig står vi i den virkelighed, at licenstallene i speedway har været nedadgående siden 2007. Dengang var der ca. 607 speedway-licenser. I 2021 var tallet nede på 395. Der skal altså gøres noget for at fastholde kørerne i sporten og ikke mindst rekruttere nye kørere til de eksisterende klasser og samtidig tiltrække nye målgrupper.

Dette er tankerne bag de nye klasser i dansk speedway: El-speedway, 190cc og 500R. Nedenunder gennemgår vi sportskommissionens plan for indførelsen af den enkelte maskintype.

Om det er meget med tre projekter på én gang, kan man altid diskutere. Omvendt med stadig faldende licenstal og samfundets udvikling er vi nødt til at skabe flere tilbud inden for sporten.

Vi vil naturligvis følge udviklingen i alle projekterne og om nødvendigt lave tilpasninger.

El-Speedway

Den grønne omstilling er uundgåelig og det ser vi også i alle grene af motorsport. I tæt samarbejde med Michel Riis og Marco fik vi i DMU chancen for at være first-mover inden for el-speedway. Den chance har vi naturligvis grebet og har i 2021 gennem dialog og adskillige tests, prøvekørt en el-maskine op i mod almindelige 85cc maskiner.

El-maskinerne er et godt supplement til almindelige brændstofmotorer i 85cc, da de bringer en lang række fordele med sig. De er nemmere at vedligeholde for folk uden erfaring med at skrue i motorer. El-maskinerne larmer ikke som brændstofmaskinerne, ligesom de tiltaler folk med forkærlighed for eldrevet køretøjer. Dertil er el-maskinerne nemme at justere i forhold til kørerens niveau. Her kan man på ganske få sekunder indstille den perfekte begyndermaskine til en, der aldrig har siddet på en speedwaymaskine før, og lige så hurtigt kan man justere maskinen

til at yde maks. af det tilladelige til den garvede kører.

Vi forventer, at el-maskinen kan give mere køretid på banerne gennem den reducerede støj og kan tiltrække nye målgrupper til sporten.

Selvom el-maskinen ikke larmer og ikke bruger brændsel, skal den dog stadigvæk fremgå af klubbernes miljøtilladelse, før vi kan slippe den helt løs. Så snart miljøtilladelserne i klubberne er på plads, vil vi forsøge at få 85cc el-maskinen med i nogle træningsstævner, og så snart det er muligt, vil vi tillade, at den indgår i 85cc 3 div. turneringen.

Inden el-maskinen slippes helt løs, vil vi sende instruktioner ud, som fortæller, hvordan man skal håndtere maskinen ved uheld.

190cc 4 takt motor

Der har været meget interesse for den nye 190cc-motor, der er blevet testet sidste sæson og fortsat testes i øjeblikket.

Hele ideen med den nye motor startede sidste år, efter vi erfarede, at det kan blive et problem at skaffe 85cc-motorer, ligesom prisen for både 85cc-motoren og reservedele dertil bliver dyrere. Derfor har vi undersøgt alternativer og er kommet frem til Daytona FSM 88018 190cc 4 takt-motoren.

Vi har testet netop denne, da den bl.a. har ca. samme antal hestekræfter som 85cc-motoren og dermed kan indgå i 85cc-klassen.

Desuden er 190cc-motoren billigere (ca. kr. 10-12.000,00), ligesom reservedelene er billigere og kan købes overalt i verden enkeltvis.

Motoren har også meget bedre moment og kan bedre trække gennem huller og dybe baner. Man kan derfor også køre den bedre på gassen ligesom en 500cc.

For kørerne betyder det konkret, at de kan lære en bedre kørerstil, hvor forskellen ikke vil være så stor, når de rykker op på 250cc og 500cc.

Den har begrænser på 10.500 omdrejninger, som også gør, at den burde kunne køre meget længere mellem services.

Vi mangler i øjeblikket at få motoren lydtestet og at alle kommuner skal godkende den nye motortype. Det håber vi bliver en realitet i nærmeste fremtid.

Bliver den godkendt, vil man kunne benytte maskinen i Danmarksturneringens 3. div. samt i åbne løb, sammen med 85cc-klassen.

Internationalt ser man også mod 190cc-motoren. Den nye promoter for SGP, Discovery, har planer om at etablere det såkaldte SGP 4 i 2023, hvor man bl.a. kigger mod samme 190cc-motor til dette formål.

Tony Richardson, der står i spidsen for projektet, har fået bygget en 190cc-maskine, som er kommet til Danmark. Planen er, at den skal rundt til de danske klubber, som har mange 85cc kørere, så dem der har lyst, kan prøve maskinen. Erfaringerne fra bl.a. Danmark indgår slutteligt i vurderingen af dens egnethed i SGP 4.

Motoren med 190cc har rigtig meget potentiale, men lige nu ved vi desværre ikke, om Discovery med sikkerhed går videre med den. Derfor må vi også afvente den endelige beslutning fra Discovery, som vi forventer kommer til efteråret. Hvis de i efteråret beslutter sig for at inddrage 190cc i 2023, vil mange lande nok indføre den også, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at gøre det samme i Danmark.

500R

500R er en reduceret 500cc maskine. Derfra også R’et, der står for Reduceret.

Klassen er tiltænkt bredden og skal b.la. være med til at fastholde flere kørere. Heriblandt dem, der føler sig for store til 85cc, men som ikke er gamle nok til at rykke op på 500cc, samt dem, der ikke har ambitionerne om at blive verdensmestre, men gerne vil fortsætte med at køre speedway på hyggeplan.

Maskinen er en standard 500cc maskine, hvor der er monteret en 27mm bøsning i karburatoren. Maskinen skal være standard, så prisen holdes nede, og samtidig forventes det, at maskinen i sin reducerede form ikke skal serviceres så ofte.

I 500R klassen er der ikke en Danmarksturnering som i de øvrige maskinklasser, og derfor er man ikke afhængig af at skulle deltage i et bestemt antal løb. Man kan altså blot tage maskinen med på en af banerne for at træne eller for at deltage i en af de træningsstævner, som vi vil opfordre klubberne til at afholde.

500R klassen er sat i gang herfra 2022, og der er allerede 10-13 kører i klassen. Så som skrevet ovenfor, opfordrer vi klubberne til at afholde træningsstævner for klassen.

500R må træne på banerne sammen med 250cc, men de må ikke køre løb sammen. Man kan også godt have 500R licens, samtidig med at man har 85cc licens, men man skal dog altid stå til rådighed for en evt. bruttotrup i 85cc.

Hvis der er spørgsmål til de nye maskinklasser, er man selvfølgelig altid velkommen til at tage fat i mig, eller en af de andre i Sportskommissionen.