Vedr. DM Old Boys

Ved landsdelsmesterskabernes første afdeling var der i nogle klasser for få tilmeldinger til, at klasserne kunne åbnes. På baggrund af dette har SK MX besluttet følgende vedrørende DM Old Boys:

OB A og B 36+

Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb ikke er minimum 10 tilmeldte i hverken OB A36+ eller OB B36+, vil de to klasser blive slået sammen og præmieret som én klasse (OB 36+ A/B).

Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i OB B36+, men færre end 10 i OB A36+, vil de tilmeldte i A36+ blive flyttet over i YB A28+.

Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i OB A36+, men færre end 10 i OB B36+, vil de tilmeldte i B36+ blive flyttet over i YB B28+.

YB A og B 28+

Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb ikke er minimum 10 tilmeldte i hverken YB A28+ eller YB B28+, vil de to klasser blive slået sammen og præmieret som én klasse (YB 28+ A/B).

Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i YB B28+, men færre end 10 i YB A28+, vil der blive kørt pokalløb for YB A 28+.

Såfremt der ved tilmeldingsfrist 2’s udløb er minimum 10 tilmeldte i YB A28+, men færre end 10 i YB B28+, vil der blive kørt pokalløb for YB B 28+.

Tilmeldingsfrist 2 udløber torsdag aften før første afdeling af DM, hvorefter de beskrevne ændringer vil blive foretaget, hvis det bliver aktuelt ifht. deltagerantallet i de forskellige klasser.