Nyhedsbrev december 2019

Ændringer i Sportskommissionen

Som tidligere meddelt udtræder næstformand Palle Lind af sportskommissionen i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2020. Palle har været med i omkring 20 år og har også gjort en stor indsats internationalt som formand for FIM E Drag Racing kommissionen.

Som afløser for Palle indstiller DCD Bjarne Kryger Sørensen, som allerede nu er med på sidelinjen i SK RR/DR.

Formand for SK RR/DR Jesper Holm har valgt også at udtræde af Sportskommissionen i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2020. Jesper er ganske vist først på valg i 2021, men han udtræder nu og udtaler i den forbindelse:

”Jeg har været med i Sportsdivisionsbestyrelsen og senere i Sportskommissionen i omkring 20 år og heraf en stor del af tiden som formand. Jeg syntes at tiden er inde til, at der kommer friske kræfter i SK, og jeg mener at tiden er den rigtige til at meddele det nu, hvor vi har rammerne for sæson 2020 på plads. Klubberne har nu et par måneder til at opstille kandidater til valget på repræsentantskabsmødet.

Jeg har også været med i Hovedbestyrelsen i mange år, og har desuden været formand for Uddannelsesudvalget, siddet med i IT udvalg, været involveret i udviklingsarbejdet med administrationen og andre spændende opgaver i DMU. Dette træder jeg tilbage fra i forbindelse med min udtræden af SK RR/DR.

Jeg vil fortsat være med som dommer i danske og internationale stævner og være stævneleder ved de Mini RR stævner, som HM står for. Samtidig vil jeg fortsætte i Road Racing Commission i FIM Europa, hvor jeg bl.a. er formand for Working Group Mini Bike Road Racing.”