Nyt fra DMU under corona

Først og fremmest tak til alle klubber, frivillige og medlemmer for jeres opbakning og gode sammenhold i DMU i denne periode. I har været tålmodige og fulgt retningslinjerne, og både klubber og frivillige har gjort et kæmpe arbejde, så vi nu kan træne igen under de nuværende forhold.

Nedenfor finder I informationer på en række punkter under corona-situationen pt.

Indholdet kan også downloades her som PDF

Genåbning af træning 21. april

DMU har 21. april genåbnet træning i klubberne under forudsætning af, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse fysisk kontakt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Hertil er den enkelte aktive og klub ansvarlig for, at DMU’s retningslinjer i forbindelse med genåbningen overholdes. Dog skal det nævnes, at der kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s retningslinjer, og det er klubbens ansvar at overholde lokale fortolkninger. Det er op til den enkelte klub, hvilken dato I åbner, da vi er velvidende om den udfordring, det bliver at koordinere åbningen.

OBS: Med henblik på tilstedeværelsen af to træningsledere ved træningen, er det kun nødvendigt, at træningslederen med ansvaret for træningen har et gyldigt TL-licens. Den anden med rollen som corona-vagt behøver ikke TL licens.

Læs hele udmeldingen og DMU’s retningslinjer for genåbningen her: https://dmusport.dk/kontrolleret-aabning-af-traening-21-april-2020/

Har man spørgsmål til træningsmulighederne i egen klub, bør man henvende sig til klubben. Ved andre spørgsmål kan man henvende sig til DMU’s sekretariat på dmu@dmusport.dk.

Planlægning af sæsonen

Sportskommissionerne i DMU har løbende afholdt digitale møder under corona-situationen for at klargøre så meget som muligt til genåbningen i klubberne.

Vi følger fortsat myndighederne tæt og planlægger også ud fra en mulig lempelse af forsamlingsforbuddet efter 10. maj. Her forbereder vi forskellige scenarier for træning og løbsafvikling, så vi kan give en hurtig udmelding, kort efter der kommer ny information fra regeringen.

Dette vil også omfatte en eventuel dag for Åbent Hus efter sommerferien og kursuskalenderen.

DMU’s sekretariat

DMU’s sekretariat vil fortsat være lukket for fremmøde, indtil der gives nye retningslinjer fra DIF.

Statens hjælpepakker

DIF og DGI har forhandlet sig til en pulje på 44 mio., som skal bruges til at støtte de foreninger, der er finansielt hårdt belastet af corona-situationen. Puljen er målrettet foreninger, der kan dokumentere større tab og omkostninger pga. corona. DIF udarbejder i øjeblikket proceduren for ansøgning.

Yderligere skal særligt SuperLiga-klubber være opmærksom på, at man ved corona-relaterede tab eller omkostninger i forbindelse med arrangementer for mere end 350 personer kan søge kompensation. Dette gælder for arrangementer i perioden fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020. Deltagerantallet ved arrangementer er min. 350 personer, dette gælder både aktører og tilskuere mm.

Læs mere i DMU’s vejledning til ansøgning om hjælpepuljerne her

Ingen adgang til baner i Sverige

Vi er løbende i kontakt med SVEMO, som afgør, hvem der må køre på deres baner under corona-situationen. I øjeblikket er der ikke givet tilladelse fra SVEMO, at udenlandske kørere igen må benytte sig af banerne i Sverige, men vi vil komme med en udmelding, når SVEMO ændrer sine retningslinjer.

Husk din skadesanmeldelse

Træningen er genoptaget og med det, også risikoen for styrt. Derfor er det vigtigt, at man ved et styrt får udfyldt en skadesanmeldelse af træningslederen, selv hvis styrtet i første omgang ikke føles alvorligt. Der kan opstå mén noget tid efter, som ikke kan dokumenteres til forsikringsselskabet uden skadesanmeldelse.

Det er vigtigt, at både træningsledere og kørere selv er opmærksomme på at få udfyldt skadesanmeldesen.

Afholdelse af TL kurser

Vi har modtaget forespørgsler fra klubber om afholdelse af TL kurser. Så længe man kan overholde myndighedernes anbefalinger om maks. 10 deltagere i alt, afstand, hygiejne mv., så kan klubberne uddanne officials som normalt.

Status på DMU ATK

DMU’s ATK-tiltag til at sikre bedre træningsvilkår i klubberne er blevet udskudt under corona-situationen. www.dmuatk.dk er i mellemtiden blevet opdateret med bl.a. træningsvideoer, der kan udføres derhjemme. Vi vurderer løbende mulighederne for at genoptage ATK, og enkelte tiltag er startet i begrænset omfang.

EM- & VM-sæsonen forlænges

FIM arbejder i disse dage hårdt på den internationale løbskalender. Der har været mange aflysninger af både EM- og VM-afdelinger, men efterhånden meldes også om nye datoer. Generelt forsøger FIM og FIM Europe at forlænge sæsonen til senere på året, så mange af de planlagte løb kan blive afholdt.

DMU er både i kontakt med FIM(E) og de internationale forbund, og vil melde ud lige så snart, vi ved mere om deltagelse og status for udskudte samt kommende EM- og VM-afdelinger i år.

Følg også med på: www.Fim-live.com eller www.FIM-Europe.com

Vigtig info om medlemskaber

Vi oplever i øjeblikket fejlmeldinger fra betalinger via NETS ved køb af medlemskab online.

Når du køber medlemskab, kan du derfor være udsat for, at siden ikke viser en gyldig betaling, samt at du efterfølgende ikke modtager kvittering på email. I dette tilfælde skal du gøre følgende:

  1. Vent 24 timer for at se, om betalingen alligevel er gennemført fra din konto
  2. Ved ikke gennemført betaling efter 24 timer, forsøg da at købe medlemskab igen og vent evt. igen 24 timer
  3. Ved gennemført betaling sendes bankkvitteringen til dmu@dmusport.dk med navn, fødselsdag på medlemmet samt navnet på klubben, hvor du ønsker medlemskab.
  4. Herefter opretter vi medlemmet i systemet inden for 1 uges tid
  5. Har du betalt medlemskab gentagende gange bedes du sende bankkvitteringerne med navn, medlemmets fødselsdag, samt navnet på klubben, hvor du ønsker medlemskab.
  6. Herefter opretter vi dig i systemet og refunderer ekstrabetalingerne inden for 1 uges tid

Refundering af løbsgebyrer

DMU har siden slutningen af marts refunderet løbsgebyrer på aflyste løb i 2020.

Der er blevet tilbagebetalt på det betalingskort/kreditkort, som løbstilmeldingen er blevet betalt med. Husk derfor at tjekke den rigtige konto for at se din tilbagebetaling.

AFLYST: 2020 EMX 65/85 og Women

FIM Europe har desværre meddelt, at EM i motocross for 65cc, 85cc og kvinder aflyses i 2020 grundet corona-situationen.

FIME har ikke set nogen mulighed for at udskyde EM til efteråret, da det vil overlappe med skoledagene i de europæiske lande.

Læs pressemeddelelsen fra FIM Europe her:

http://www.fim-europe.com/emx65-emx85-and-womens-championships-cancelled-for-2020/

Har du ikke modtaget licens?

Licenserne bliver sendt til din stamklub, spørg derfor i klubben, hvis du har bestilt licens og endnu ikke har modtaget det.

HUSK at opdatere dine stamoplysninger

Det er vigtigt, at dine stamoplysninger i DMU’s medlemssystem er korrekte og opdateret. Ellers kan vi ikke komme i kontakt med dig med vigtig information om dit medlemskab eller licens, hvis det er nødvendigt.

Du kan få hjælp af din klub til at rette:

  • Telefonnummer
  • Email
  • Adresse
  • Login/password