Nyt fra DMU’s Hovedbestyrelse – april 2023

Hovedbestyrelsen i DMU har afholdt seneste møde d. 18. april. Her blev følgende emner bl.a. berørt:

Fokus på kvindelige udøvere ved SGP i Vojens

DMU’s Pige & Kvinde Udvalg har sammen med Vojens Speedway Center planlagt en kampagne under dette års VM-afdeling i speedway i Vojens.  Målet er at øge interessen hos piger og kvinder til at starte til motorsport ved at synliggøre de kvindelige udøvere fra flest mulige af sportsgrenene under DMU, hvortil der også er planlagt en opvisning i Trial.

Der skal laves flere forberedelser, så ønsker man at bidrage til eventen, kan man kontakte Louise Laustsen (vetlouiselaustsen@gmail.com), som er medlem af Pige og Kvinde & Udvalget.

Introaften for de frivillige kommissions- og udvalgsmedlemmer

Der er kommet mange nye ansigter ind i DMU’s frivillige sportskommissioner og udvalg i 2023. Derfor blev der afholdt en aften med oplæg fra DMU’s formand Jørgen Bitsch og hvor der var mulighed for at møde hinanden på tværs af sportsgrenene.

En stor tak til alle for at deltage og for at udføre det store frivillige arbejde gennem sæsonen. Vi håber, at denne slags møder kan hjælpe med at dele flere erfaringer på tværs, så alle sportsgrene kan lære af hinandens arbejde.

DMU Alkohol og Euforiserende Tests (AES)

Der er ved at være sammensat et nyt hold af testere og det er planlagt, at der starters op i maj med tests ved forskellige arrangementer indenfor alle sportsgrenene.

Udtagelsen af personer (kan være både aktive, hjælpere og officials) vil være tilfældig, og metoden besluttes om morgenen mellem den ansvarlige for testen og dommeren.

Elite-arbejde

I DIF og Team Danmark har man øget sit fokus på trivslen hos eliteatleter, som DMU naturligvis støtter op om. Derfor vil der i kommende periode blive afholdt en række møder med fokus på elite-arbejdet og elitekørerne. Ligesom man vil have indsamlet viden fra seminarer afholdt af Team Danmark.

Arbejdet skal understøtte yderligere, at elitekørerne helt fra en ung alder befinder sig i det bedst mulige miljø, og at både de såvel som forældre får den rette vejledning i at hjælpe kørerne til et godt fysisk og mentalt helbred. Ligesom det er vigtigt at vejlede i at håndtere sideløbende skole/uddannelse samt god kost og træning.

Økonomi 1. kvartal 2023

Der er desværre ikke blevet tegnet det forventede antal medlemskaber og licenser i første kvartal af 2023, hvilket betyder, at der allerede nu skal tænkes i besparelser i forhold til budgettet.

Man vil dog arbejde videre med en øget markedsføringsindsats i 2023, som kan understøtte klubberne i deres arbejde med hvervning og fastholdelse samt tænke i nye tiltag, så tendensen ikke fortsætter i 2024.

Nyt medlemssystem

Arbejdet med et nyt medlemssystem til klubberne og DMU fortsætter, og der er god dialog med den nuværende IT-samarbejdspartner. I øjeblikket kortlægges alle funktioner og krav, som er nødvendige for, at DMU kan benytte systemet. Hvis disse bliver opfyldt, fortsætter det videre arbejde og implementering af medlemssystemet, så det efter planen kan tages i brug i 2024.

Bæredygtigheds og Miljø udvalget

Igen i 2023 deltager DMU med en stand ved Klimafolkemødet i Middelfart, da det giver en god og oplagt mulighed for at sætte grøn motorsport og DMU’s tiltag på dagsordenen overfor offentligheden og ikke mindst politikere.

DIF har iværksat nye tiltag i forbindelse med Grøn Sport i Danmark, og disse planer er i tråd med de tiltag, som DMU har indført i forbindelse med certificeringen som Grøn Klub i DMU. Derfor vil vi igen opfordre vores klubber til at kigge ind i mulighederne for at blive Grøn Klub i DMU. (Læs mere her)

Det er ingen hemmelighed, at omverdenen, politikere, kommuner og samarbejdspartnere har øget fokus på bæredygtighed og miljø. Derfor søger vi fortsat efter flere medlemmer til vores Bæredygtigheds- og Miljø-udvalg, som kan bidrage til, at sporten og klubberne kan leve op til kravene fra omverdenen.

Hvis man har interesse for bæredygtighed og miljø, så er man meget velkommen til at tage fat i Dennis Skytte Bechmann ( dskytte@me.com ) for at høre mere om Bæredygtigheds- og Miljø-udvalget.

Hele referatet fra DMU’s hovedbestyrelsesmøde kan findes her

Mød DMU’s Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks Motor Union består af frivillige, der er valgt af DMU’s klubber i form af formændene fra de frivillige sportskommissioner, samt medlemmerne af DMU’s Forretningsudvalg.

Hovedbestyrelsen har det øverste politiske ansvar samt ansvaret for driften af Danmarks Motor Union med bl.a. udformning af DMU’s budgetter, alment reglement og vedtægter.