Nyt fra DMU’s Hovedbestyrelse – juni 2023

Hovedbestyrelsen i DMU har afholdt seneste møde d. 6. juni. Her blev følgende emner bl.a. berørt:

Usportslig opførsel

Der har været flere tilfælde af usportslig opførsel i år på tværs af sportsgrenene. Heriblandt også opførsel, der til tider kan skabe farlige situationer for de involverede eller andre på banen. Det er selv sagt helt uacceptabelt i forbindelse med at dyrke motorsport, hvor vi skal passe på hinanden og opføre os forsvarligt.

Dertil kan sagerne også eskalere og blive meget ressourcekrævende at behandle for DMU’s frivillige udvalg og ansatte på kontoret, ligesom det lægger et stort pres på de frivillige ledere og officials i klubberne.

Vi skal undgå, at sagerne eskalerer, og derfor er det vigtigt, at alle klubformænd samt ledende officials som dommere, stævneledere, træningsledere m.m. aktivt forebygger og griber ind mod usportslig opførsel, så situationerne ikke udvikler sig.

Hovedbestyrelsen og de enkelte sportskommissioner vil også arbejde videre med flere tiltag i efteråret i samarbejde med klubberne, så vi alle kan sikre god sportslig opførsel i DMU. Alle klubber eller andre er også meget velkomne til at komme med input til tiltag.

Budget og økonomi

Vi er bagud på det planlagte budget med omtrent 700.000 kr., hvor licenser og kontingenter tegner sig som den største post med manglende indtægter. Dette skal også lægges oveni stigninger i køreforsikringen gennem de seneste år.

Derfor arbejder Hovedbestyrelsen i øjeblikket med DMU’s forsikringsmægler om at finde alternative muligheder, heriblandt at indgå i et fælles Nordisk forsikringssamarbejde. Dertil arbejdes der på et sammenligningsgrundlag mellem licensindtægter for de forrige år og samt de andre Nordiske lande.

Alt dette bliver taget i betragtning, når man senere på året skal fastlægge DMU’s licenspriser for 2024. Med den nuværende udvikling, ser det dog ud til, at man ikke kan undgå en væsentlig stigning i licenspriserne fra næste år.

Nyt medlemssystem til medlemskab og licenser

Arbejdet med et nyt medlemssystem fortsætter. Det er en lang proces, da man fra DMU’s side gerne vil sikre, at alle fundamentale funktioner for klubber, medlemmer og administrationen bliver tilgodeset. Samarbejdet med udbyderen forløber dog rigtig positivt, og de sidste kontraktlige ting er ved at blive forhandlet på plads.

Der skal nu udarbejdes en detaljeret tidsplan og vurdering af behovet for ressourcer for at implementere medlemssystemet. Målsætningen er fortsat, at DMU tager systemet i brug i 2024.

Grøn Idræt

Siden Danmarks Idrætsforbund (DIF) lancerede Grønt Forbund, har DMU opnået certificeringen. Nu ændrer DIF ordningen til ”Grøn Idræt”, som betyder, at forbund skal arbejde med andre slags tiltag for at opnå certificeringen i Grøn Idræt.

Det er naturligvis DMU’s intention at forblive i ordningen, og derfor har man også deltaget i flere møder med DIF’s konsulenter på området. Her blev der taget godt imod DMU’s arbejde og initiativer som Grøn Klub certificeringen, som DMU’s klubber kan opnå.

DMU’s bæredygtigheds- og miljøudvalg arbejder videre frem mod, at der skal søges om at blive en del af DIF’s nye Grøn Idræt ordning med deadline d. 1/9.

Læs hele HB referatet her

Mød DMU’s Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks Motor Union består af frivillige, der er valgt af DMU’s klubber i form af formændene fra de frivillige sportskommissioner, samt medlemmerne af DMU’s Forretningsudvalg.

Hovedbestyrelsen har det øverste politiske ansvar samt ansvaret for driften af Danmarks Motor Union med bl.a. udformning af DMU’s budgetter, alment reglement og vedtægter.