Nyt fra SK Trial juni 23

Sportskommissionen i Trial har afholdt møde mandag d. 12. juni med det fortsatte udviklingsarbejde på dagsordenen, samt status på sæsonen.

Man vil fra SK Trials side gerne sikre, at bedømmerne ude ved løbene er godt klædt på til sæsonen. Ellers er der større risiko for, at de agerer forskelligt hver især og forskelligt fra løb til løb.

Derfor arbejder SK Trial på at stille instruksvideoer til rådighed, som er udarbejdet af det svenske motorforbund. De fleste videoer viser situationer med en kører med tilhørende bedømmelse, som også stemmer overens med det danske reglement.

Så disse videoer sammen med en dansk forklaring på bedømmelserne, vil man gerne kunne stille til rådighed til klubbernes bedømmere, så de kan forberede sig op til løb.

Dertil vil man i SK Trial undersøge mulighederne for at etablere et korps af bedømmere, hvor en mindre gruppe fra bedømmerkorpset fast kan sendes ud til sæsons løb som en hjælp til at sikre mere ensartet bedømmelse.

En anden udfordring i øjeblikket er det lille antal dommere, der er i trial sporten. Det har ikke givet store udfordringer ved løbene (endnu), men der er altid risiko for, at et løb må aflyses, hvis ikke der kan findes en dommer.

Derfor opfordrer SK Trial fortsat til, at flere tager dommerkurset, og at kørere såvel som klubber hjælper med at finde relevante folk til kurset.

Der er også nyt i forhold til tilbud til de kvindelige trialkørere. D. 24. juni afholdes der nemlig en pigetræning, hvor både kørere inden for Trial, Motocross og Enduro kan mødes til en hyggelig dag og en god omgang træning.

Dertil vil der ved Speedway Grandprixet i Vojens i september være en demonstration fra nogle af DMU’s kvindelige trialkørere for at promovere sporten.

SK diskuterede også det tilbagevendende emne, at oprykningen i klasser kan afholde kørere fra at stille op i bestemte klasser eller deltage i løb. Det er en bekymring, som man ser hver sæson og på tværs af klasser.

Men det er vigtigt at huske, at det ikke kan lade sig gøre at tilpasse klasserne og oprykningen, så det lever op til alle ønsker for de enkelte kørere. Så man kan generelt kun gå efter den bredeste fællesnævner, og det vil naturligvis ikke gøre hver og enkel kører 100 % tilfreds i alle tilfælde.

I den forbindelse blev løbenes sværhedsgrad også vendt. Det er svært at sikre en ensartet sværhedsgrad for de enkelte klasser på tværs af alle løb. Så man bør nok blive bedre til at forberede nye kørere mentalt på, at nogle løb er svære end andre – og ligeledes at nogle løb er bedre begynderløb end andre.

Slutteligt er Thomas Ertmann i gang med en video til at promovere mulighederne for at få tilskud til udviklingsprojekter i de danske trial klubber. Så tøv ikke med at ansøge, hvis I mangler midler til at sparke gang i nogle fede klubaktiviteter. (læs mere her)

Find referaterne fra SK Trial her

Mød SK Trial

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.

SK Formand
Hans Jørn Beck
Fyens Motor Sport

SK medlem
Thomas Ertmann
Rebild Trial Sport

SK medlem
Kim Hirschgaard
Hedeland Motorklub

SK medlem
Jørn Kirkegård
Midtjysk Trialsport