Nyt fra DMU’s Hovedbestyrelse marts 2023

Hovedbestyrelsen i DMU har afholdt møde fredag d. 3. marts sammen med sekretariatet op til det årlige Repræsentantskabsmøde. Her blev følgende emner bl.a. berørt:

Formand Jørgen Bitsch har medvirket i en artikel hos mediet Idrætsmonitor, hvor der blev sat fokus på sportens fremtid (vision for 2030).

Her delte Jørgen Bitsch sine erfaringer fra motorsporten, der ligesom alle andre danske sportsfælleskaber er særdeles udfordret på frivilligheden i denne tid. Mange klubber har svært at finde flere og nok frivillige til at drive sporten effektivt og skabe grundlag for udvikling.

I disse år kommer der til gengæld flere og flere digitale løsninger, som kan være en hjælp til at finde nye eller aflaste nuværende frivillige. Hvorfor det er vigtigt for forbund som DMU at følge med udviklingen.

I forlængelse af dette fremgår også visionerne for DMU’s ansvar og aktive rolle i miljøindsatsen, som allerede i dag er et fælles samfundsansvar. Ligesom fortsat fokus på sikkerhed og samarbejde med landets kommuner er vigtige områder de kommende år.

Læs artiklen fra idrætsmonitor her

Talent og Elite

Mulighederne for Team Danmark tilskud til DMU’s eliteatleter blev også vendt på mødet.

Selvom ønskerne er mange, så er kravene for at få Team Danmark støtte desværre også ret høje. Man skal leve op til en lang række krav, som flere af DMU’s atleter i de mindre sportsgrene ikke kan leve op til. Det er ærgerligt, men også forståeligt fra Team Danmarks side, da mange specialforbund og sportsgrene har ønsker om tilskud, hvorfor der må prioriteres.

Strategiarbejde

DIF er begyndt at stille flere krav til alle specialforbund med henblik på at leve op til målsætninger for at få tildelt tilskud fra DIF.

I den forbindelse blev strategiarbejdet i de enkelte frivillige sportskommissioner vendt, hvor hver kommission har fokusområder, der passer til deres sportsgrene.

Strategiarbejdet kræver en masse forberedelse og afklaring på tværs af kommissionerne og klubberne, og derfor har man ikke kunnet fremvise mange tiltag endnu. Men i takt med fremgangen i strategiarbejdet forventes det, at klubber og medlemmer vil opleve flere tiltag fra DMU og de frivillige sportskommissioner frem mod 2025.

Ny Grøn Klub certificering

Dennis Skytte, som også er formand for DMU’s Bæredygtigheds- og Miljøudvalg, fremlagde en ordning målrettet klubber, der skal hjælpe dem med at arbejde aktivt med miljøindsatsen samt vise dette arbejde over for f.eks. kommunerne.

Mange klubber i DMU gør faktisk allerede en del ting, som er gavnligt for miljøet og biodiversiteten, men det er svært at samle og fremvise konkret. Dertil er der mange lavt hængende frugter, hvor DMU’s klubber kan bidrage til indsatsen for bæredygtighed, miljø og biodiversiteten.

Derfor kan man nu på DMU’s hjemmeside for Miljø og Bæredygtighed læse mere om mulighederne for at blive certificeret som Grøn Klub i DMU samt finde guides og materialer som hjælp til klubbernes lokale indsats.

Læs her: https://dmusport.dk/miljoe-baeredygtighed/groen-klub/

Læs hele referatet

Du kan læse hele referatet fra Hovedbestyrelsens seneste møde her

Mød DMU’s Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks Motor Union består af frivillige, der er valgt af DMU’s klubber i form af formændene fra de frivillige sportskommissioner, samt medlemmerne af DMU’s Forretningsudvalg.

Hovedbestyrelsen har det øverste politiske ansvar samt ansvaret for driften af Danmarks Motor Union med bl.a. udformning af DMU’s budgetter, alment reglement og vedtægter.