Nyt fra SK Enduro juni 2023

Den frivillige Enduro sportskommission afholdt mandag d. 26/6 møde om status på sæsonen og igangværende projekter. Nedenfor kan du læse en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Første afdeling af den nye Cross Country serie blev afholdt d. 25/6 sammen med Enduro DM 2. Der var god tilslutning af MX-kørere, som gav udtryk for, at de havde en rigtig sjov dag og var glade for løbet.

Det er Sportskommissionen naturligvis glade for, og man ser allerede frem til de andre to løb i serien, der afholdes hhv. d. 12/8 og d. 22/10.  Man håber selvfølgelig på, at lige så mange, hvis ikke flere motocross-kørere deltager i de to afdelinger.

De to kommende løb vil der også været øget fokus på kørerinstruktion, så man får formidlet de vigtigste ting til kørerne fra enduro-reglementet.

SK Enduro er også i gang med at afprøve et nyt transpondersystem til løb. Men der er kun tale om afprøvning, som foretages både i år og i 2024. Når afprøvningen er færdig, vil der blive taget stilling til, om man vil benytte det andet systemet ved de danske enduroløb.

Man har også været i dialog med DMU’s Sportschef i forhold til at udvide talenttruppen. Landstræneren skal også inddrages i dialogen, så man sammen kan lægge en plan for resten af sæsonen og mere udviklingsarbejde på talentområdet.

Læs hele referatet her

Mød SK Enduro

Sportskommissionen i Enduro består af frivillige, der er valgt af DMU’s Enduro klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse enduro-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.