Nyt fra SK Enduro maj 2023

Den frivillige Enduro sportskommission afholdt tirsdag d. 30/5 møde om status på sæsonen og igangværende projekter. Nedenfor kan du læse en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Deltagelsen ved DMU’s repræsentantskabsmøde har været en betydelig omkostning for SK Enduro, som betyder, at man med de nuværende planlagte aktiviteter regner med at gå over budget. Derfor vil man i SK Enduro gå i dialog med DMU’s formand med henblik på at øge det årlige budget fremafrettet.

Særligt breddetræninger er populært hos kørerne, mens det både giver mere køretid og er en god måde til at rekruttere nye kørere. Derfor er breddetræningerne vigtige at prioritere og have nok midler til hver sæson.

Spørgsmålet om tilmeldingsfrister til DM-løbene var også på dagsordenen. SK Enduro havde på et tidligere møde truffet beslutning om, at der skulle være faste tidsfrister for kørertilmelding til DM-serien. Det har dog vist sig at være for ufleksibelt, så fremadrettet bliver det op til klubberne / arrangørerne at fastsætte tidsfristerne for tilmelding til de DM-løb, som de afholder.

Slutteligt er de sidste ting faldet på plads og Enduro-reglementet opdateret i forhold til den nye Cross Country serie, for både motocross- og enduro-kørere.

Den nye løbsserie er et unikt tilbud for motocross-kørere, der kan få lov til at køre i åbent terræn og med masser af køretid, dog uden svære forhindringer, som man kender det fra Enduro. Man håber, at mange motocrosskørere benytter sig af tilbuddet som et sjovt supplement til at dyrke cross på en lukket bane.

Første Cross Country løb afholdes d. 25. Juni. – læs mere her

Læs hele referatet her

Mød SK Enduro

Sportskommissionen i Enduro består af frivillige, der er valgt af DMU’s Enduro klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse enduro-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.