Til Enduro
Til forside

Nyt fra SK Enduro marts 2024

Den frivillige Enduro Sportskommission (SK) afholdt mandag d. 25/3 møde om kommende sæson og igangværende projekter.

Nedenfor kan du læse en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Første punkt på dagsordenen var en lille velkomst til de tre nye medlemmer af sportskommissionen, hhv. Erik Frahm fra KMCK, Jan Petræus fra EKD, og Jozsef Piszman fra HM.

Alle tre har masser af erfaring med enduro-sporten og arbejdet ude i deres klubber i forbindelse med at afholde træning og løb.

De ser frem til at yde en ekstra indsats for dansk enduro med målet om at udbrede sporten endnu mere.

Dernæst snakkede man om udfordringerne med tilsagn fra Ejendomsstyrelsen om leje af flere af landets militærområder til løbsaktiviteter.

Flere idrætsforbund, herunder også DASU med bilsport, oplever, ligesom DMU, problemer med at leje områderne.

Derfor arbejder man på en fælles løsning sammen med DIF for at gøre processen nemmere for alle parter.

SK Enduro ansøger stadig militærområderne og holder dialogen, men man undersøger lige nu også alternativer, som man vil ansøge til trænings- og løbsaktiviteter.

Man vendte også SK’s øgede økonomi i år sammenlignet med andre år, som skal bruges på aktiviteter til kørerne.

Derfor arbejder SK bl.a. på at få flere breddetræninger i kalenderen, ligesom man vil fokusere på at lave aktiviteter inden for ”børneenduro” for kørere ned til 10 år.

Dertil arbejder man ud fra et større koncept, man har valgt at kalde ”Enduro for alle”, med målet om at få flere kørere ind i sporten, enten som deres indgang til motorsporten, som supplement til anden motorsport eller som alternativ til at stoppe i anden motorsport.

Planerne er i første omgang at lave aktiviteter og markedsføring gennem sæsonen for at understøtte dette.

Du kan læse hele referatet her fra Sportskommissionens møde.

Om SK Enduro

Sportskommissionen i Enduro består af frivillige, der er valgt af DMU’s Enduro klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse enduro-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.