Nyt fra SK Enduro september 2023

Den frivillige Enduro sportskommission afholdt møde søndag d. 24/9 om status på sæsonen og igangværende projekter, samt planlægningen af sæsonen 2024. Nedenfor kan du læse en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Der er blevet kørt to afdelinger af den nye Cross Country (XC) serie med god tilslutning, hvor motocross-kørere kan prøve kræfter med elementer fra endurosporten.

Her har der ikke være det store antal gengangere til de to løb, men kørerne har generelt givet udtryk for, at løbene har været en fed oplevelse. Konceptet er stadig nyt, og SK Enduro er fortrøstningsfulde ved, at flere og flere MX-kørere vil komme til fremtidige afdelinger, efterhånden som de får en god oplevelse med det.

SK håber selvfølgelig på stor tilslutning til årets sidste XC-afdeling d. 22/10, som også køres som et Grand National, der kan tiltrække mange kørere fra bl.a. Sverige, Norge og Tyskland.

SK er også bevidste om, at sammenfald med MX-kalenderen kan afholde kørere fra at deltage. Desværre er SK Enduro nødt til at underlægge sig de udlejningsdatoer, man får fra Ejendomsstyrelsen, når løb afvikles på militærområder.

Generelt vil SK Enduro også gerne indhente løbende evalueringer fra årets enduro-løb, så man kan lave forbedringer til måden, som løbene køres på.

Dertil blev DM-kalenderen diskuteret til 2024, hvor man har lavet en foreløbig skitse, der ser således ud (der skal dog stadig laves aftaler med arrangører samt leje af områder): Oksbøl (DM1 – marts/april) – Kolding (DM2 – maj) – Hedeland (DM3 – juni) – Sønderjysk Terræncross (DM4 – august) – Kulsbjerg (DM5 – slut september) – Finderup (DM6 – oktober).

Så blev der også snakket om reglementsændringer til 2024, og her har SK Enduro vedtaget følgende ændringer:

Der justeres på oprykningspointene for C-klassen, for at være sikker på, at kørerne rykker op i B-klassen, når de har tiderne og resultaterne til det og dermed ikke bliver i C-klassen for længe. Derfor udvides scoren således: P1 = 7 point, P2 = 6 point, P3 = 5 point, P4 = 4 point, P5 = 3 point, P6 = 2 point, P7 = 1 point. Grænsen for at rykke fra C-klassen op i B-klassen vil fortsat være samlet 20 oprykningspoint.

Prøverunden ved enduroløb: SK Enduro har besluttet, at prøverunden ikke længere skal være obligatorisk, så det er op til løbsarrangøren at afgøre, om der er behov for, at deres køres en prøverunde.

SK Enduro henstiller dog til, at løbsdeltagerne enten går eller cykler sporet (el-MTB er tilladt), for at danne sig et billede af sporet og de vanskelige steder. Dertil henstiller SK til, at man under kørerinstruktionen også gør særligt opmærksom på vanskelige steder på et spor, ligesom officials fortsat bør være placeret på de vanskelige steder på et spor for at markere disse under kørernes første omgang.

Dårligste resultat ved DM-afdeling smides ikke længere væk: SK har besluttet, at løbspointene fra alle DM-afdelinger skal tælle i den samlede DM-stilling fra 2024. Dette bunder i den sportslige betragtning, at Danmarksmesteren bør findes blandt dem, der har kørt en fuld DM-sæson.

Tildeling af gennemsnitspoint som løbshjælper: Fremover kan der kun tildeles gennemsnitspoint ved maks. to DM-afdelinger på en sæson, ligesom proceduren/ansøgningsmodellen for at få gennemsnitspoint skal følges.

Udviklingsarbejdet blev også diskuteret på mødet med udgangspunkt i flere tiltag for at øge tilslutningen til endurosporten. Disse tiltag er samlet under arbejdstitlen #MereEnduro.

Et tiltag, som man f.eks. gerne vil arbejde på, er ”Enduro for børn / Mini Enduro”. Enduro kræver i almindelighed en vis størrelse maskine, og derfor er der behov for en særskilt indsats med mindre spor og forhindringer, hvis børn skal prøve sporten.

Man vil derfor gerne inkludere aldersgruppen 8-13 år i breddetræningerne, hvor mindste maskinstørrelse bør være 65cc. Her kan børn så afprøve enduro på en lille, overskuelig bane med lette forhindringer, og hvor forældrene er med på sidelinjen til at hjælpe. Det vigtigste er, at børnene oplever endurosporten gennem leg, sjov og fællesskab.

Dertil er der afholdt et møde med DMU’s sportschef og Enduro landstræner, hvor man bl.a. har besluttet at arbejde målrettet med talentudviklingen. Og her vil der snarest blive udtaget kørere, som vil indgå i et A-talenthold og et B-talenthold, som vil få den rette træning.

Dertil vil landstræneren arbejde på en ATK-indsats, så der kan uddannes flere trænere lokalt i klubberne, som tager sig af at træne bredden i sporten. Denne indsats skal også koordineres med landets klubber, hvor der skal findes personer med lyst til at være ATK-trænere i enduro.

Du kan finde hele SK-referatet her