Nyt fra SK Trial

Sportskommissionen i Trial har mandag afholdt møde med det fortsatte udviklingsarbejde på dagsordenen.

Der er blevet sendt et spørgeskema ud til trialkørere med licens i 2022 for at blive klogere på evt. ønsker og få input fra kørerne.

I besvarelserne blev der generelt ikke givet udtryk for, at der var nogle ting, der krævede drastiske ændringer. Så dette er sportskommissionen naturligvis glade for, og vil gerne takke alle, der deltog i spørgeskemaet.

Dykker man længere ned i besvarelserne kan finde nogle interessante tendenser, som både nu og i fremtidige spørgeskemaer kan hjælpe med at afdække de områder, hvor sporten og klubberne klarer sig godt og hvor der kan laves justeringer.

I øjeblikket arbejdes der videre med at lave en markedsføringsplan for sporten, som skal bidrage til at øge antallet af trialkørere i DMU.

Slutteligt vil Sportskommissionen gerne sætte mere fokus på el-maskiner i sporten, og har i den forbindelse tænkt sig at fremhæve el-kørerne ved de danske trialløb, hvortil man også har fundet en samarbejdspartner, der kan hjælpe med at støtte dette.

Du kan læse forrige SK-trial nyhed med introvideo til at søge midler til trialklubberne, ligesom du kan læse hele referatet fra seneste SK-Trial -møde her.

Mød SK Trial

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.

SK Formand
Hans Jørn Beck
Fyens Motor Sport

SK medlem
Thomas Ertmann
Rebild Trial Sport

SK medlem
Kim Hirschgaard
Hedeland Motorklub

SK medlem
Jørn Kirkegård
Midtjysk Trialsport