Nyt om enduro-talentsatsningen 2024

I 2023 er der blevet sat ekstra fokus på talentudviklingen fra Enduro Sportskommissionen.

Man har i den forbindelse været i dialog med DMU’s sportschef og landstræneren i enduro, Alex Mikkelsen, med henblik på at lave en ny struktur tilsvarende niveauet for dansk enduro.

Man er blevet enige om, at niveauet i dansk enduro stadig er på et ”talent-niveau” og dermed ikke på et decideret elite-niveau med mulighed for deltagelse ved EM og VM, som i andre af DMU’s sportsgrene.

Udgangspunktet for 2024 og fremadrettet er derfor at tilbyde den rette støtte og træning til de danske kørere, der har niveauet til at indgå i en talentsatsning, så niveauet for dansk enduro kan løftes yderligere.

Derfor har landstræneren og DMU’s sportschef også arbejdet på en udvidelse af DMU’s ATK-katalog, så ATK-principperne for god træning også målrettes for enduro og der kan uddannes flere klubtrænere. ATK er en forkortelse for aldersrelateret trænings-koncept, og indebærer kurser og uddannelse til at blive klubtræner, som DMU afholder i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Læs mere her.

Alt dette går samtidig under arbejdstitlen #MereEnduro, som Sportskommissionen står i spidsen for.

Talentstrukturen for enduro er således opdelt i hhv. Talent A og Talent B, som trænes i regi af landstræneren med inddragelse af assisterende ATK-trænere. Der skal stadig findes ATK-trænere for enduro i klubberne, og derfor vil landstræneren foreløbig også koncentrere sig om at tilbyde træning for kørerne i både Talent A- og Talent B-truppen.

Er man interesseret i at blive Enduro ATK-træner, kan man henvende sig til formanden i Enduro Sportskommissionen, Claus Beyer, på email claus.beyer@hotmail.com eller mobil 5058 1113.

Landstræneren har for 2024 også udarbejdet specifikke kriterier for de kørere, der bliver udtaget til de to talenttrupper. Udtagelseskriterier omfatter blandt andet resultater fra deltagelse ved DM og udenlandske enduroløb.

De udtagne talenttrupper i 2024 består således af:

  • Oliver Schmidt – Talent A
  • Mike Andersen – Talent A
  • Victor Guldhammer – Talent B
  • Carl Filt Beyer – Talent B

Landstræneren arbejder desuden på en mere detaljeret træningsplan og løbsplan for talenttrupperne for 2024, som vil blive præsenteret for klubberne i forbindelse med en større præsentation af initiativet #MereEnduro.

Du kan læse hele referatet fra seneste møde mellem sportskommissionen og landstræneren her.

Oliver Schmidt
Talent A

Mike Andersen
Talent A

Victor Guldammer
Talent B

Carl Filt Beyer
Talent B

Alex Mikkelsen
Landstræner i Enduro