Resultater fra DMU survey 2020

I oktober svarede over 1200 personer på DMU’s spørgeskema om prioriteringen af aktiviteter i 2021. Et lignende spørgeskema blev også sendt ud til DMU’s klubber. De enkelte sportskommissioner har også modtaget besvarelserne for deres sportsgrene for at tage højde for individuelle indsatsområder.

I 2021 vil vi arbejde fokuseret på de områder, som medlemmer og klubber har prioriteret højest. Det er imidlertid ikke alle områder, som DMU kan løfte alene. Vi vil selvfølgelig gøre alt inden for vores ressourcer og gældende corona-regler for at få så normal en 2021-sæson som muligt. Men der vil også ligge et medansvar blandt klubber, den enkelte kører og forældre i sporten for at sikre, at alles ønsker kan opfyldes.

Vi tager naturligvis alle besvarelser fra både medlemmer og klubber til efterretning og vil løbende optimere samtlige områder, når det er muligt. Besvarelserne fra undersøgelsen er i den sammenhæng en stor hjælp i at afgøre, hvor indsatsen skal prioriteres.

Besvarelser fra medlemmer og klubber
Her er områderne, som er prioriteret af medlemmer og klubber

Mere køretid

Corona har været en udfordring i 2020, men både DMU og DIF er blevet bedre til at navigere i de retningslinjer, der kan ændres med kort varsel.

Gennem de seneste måneder er der ikke kommet de store ændringer udover forsamlingsforbuddet, ligesom idrætten har fået visse særregler. Derfor er vi fortrøstningsfulde ved, at vores sportsgrene på store udendørs områder vil kunne afvikles uden at blive ramt af samme nedlukning, som vi så det i starten af corona-situationen.

I forhold til miljøgodkendelser har vi også arbejdet med nye lydmålinger og nye grænseværdier, som for mange af vores klubber vil kunne betyde øget køretid på deres baner.

Skabe gode træningsmiljøer gennem struktureret træning i alle klubber

Vi er fuldt i gang med at uddanne flere ATK-trænere, der kan styrke træningsmiljøet i klubberne – og vi er altid på udkig efter flere!

Vores klubber er meget bevidste om ønsket for struktureret træning og der arbejdes med at tilknytte faste trænere, når det er muligt, og nogle steder er klubbens unge medlemmer også mentorer for de yngste. Vi vil fra DMU’s side lytte til klubbernes ønsker for at kunne understøtte deres indsats.

Men det gode træningsmiljø kommer ikke af sig selv og kræver opbakning fra dig som medlem. Du kan styrke træningsmiljøet ved at bidrage til træningen. Som medlem er du en kæmpe ressource for klubben, og en stor hjælp, hvis I går flere sammen og tilbyder klubben at bidrage til faste træninger i løbet af ugen.

Andre løbsformer, som er underholdende at kigge på eller sjove at deltage i

I DMU er vi åbne for at tilbyde andre løbsformer, som har opbakning blandt medlemmerne. Det er vigtigt, at de enkelte klubber ved, om der er opbakning til andre typer løb, da de er arrangørerne. Derfor er det altid en god idé at snakke med formanden i sin klub og skrive til sportskommissionen for sin sportsgren, hvis man har ideer og ønsker i forhold til løb.

Vi tager meget gerne imod forslag til, hvordan vi kan afholde løb, som er sjove for alle. Samtidig vil vi tage imod klubbernes ønsker for at hjælpe dem med at afholde løb, der er sjove for deltagerne.

Flere løb i foråret

Løbskalenderen er ved at blive udarbejdet i alle sportsgrene for alle klasser, og vi gør alt for, at kalenderen er spækket med løb i foråret. Vi arbejder med forskellige scenarier i forhold til corona, så der kan planlægges løb for alle klasser.

Flere ATK-samlinger med udsendt træner for kørere

Vi har gennem 2020 afholdt mange ATK-samlinger med udsendte trænere. Det har været en kæmpe succes og vi fortsætter indsatsen i 2021. Målet er at arrangere flest mulige ATK-samlinger i 2021.

Det er vigtigt at huske, at ATK-samlinger er et supplement til de faste træninger i klubberne. Derfor er det også vigtigt, at flere melder sig på ATK-træneruddannelserne, så klubberne selv kan arrangere faste træninger med udgangspunkt i ATK.

Gøre motorsport lettere tilgængelig og lettere at begynde til

Forberedelserne til 2021 er i gang med flere tiltag, der skal gøre det nemmere at starte til motorsport. Vi arbejder bl.a. på en forenkling af licensstrukturen og reglementerne; på at gøre det nemmere at modtage sin licens og vigtige informationer gennem DMU’s nye app; og vi vil fortsætte med at tilbyde den billigere indslusningslicens til løb og træning for nye medlemmer og medlemmer uden licens i +3 år.

Motorsport vil altid være krævende for nybegyndere, og derfor er det mindst lige så vigtigt, at der er en god kultur i jeres klub for at hjælpe nye medlemmer. Vi vil arbejde på at hjælpe klubberne med uddannelse og værktøjer, så de kan tage godt imod nye medlemmer. Som medlem i klubben kan du også være en stor hjælp for nye medlemmer ved at svare på deres spørgsmål og aktivt inddrage dem i klubbens fællesskab.

Øget markedsføring og synlighed af sportsgrenene under DMU

Der planlægges en mere målrettet marketing-strategi bl.a. med udgangspunkt i Åbent Hus, indholdet fra det digitale Motorblad og annoncer på sociale medier, hvor der sættes fokus på aktiviteter, relevante budskaber og værdierne i DMU.

Markedsføringen af DMU bør dog stå på to ben med indsats fra både DMU på et overordnet plan og de enkelte klubber på et lokalt plan. Vi arbejder løbende på at hjælpe klubberne med deres markedsføring og står til rådighed, hvis man i klubben ønsker sparring på sin markedsføring.

Styrke kommunikationen mellem DMU’s Sekretariat, SK’er og klubberne

Allerede nu har DMU’s sekretariat gennemført digitale spørgetimer for klubberne i forbindelse med de nyeste corona-retningslinjer. Dette format og lignende tiltag ønsker vi at arbejde videre med i 2021 for at styrke dialogen med vores klubber på en regelmæssig basis – både mellem sekretariatet og sportskommissionerne.

Uddannelse af ledere og officials

Vi har igangsat uddannelsestilbud for vores klubbestyrelser for at hjælpe dem med forskellige aspekter af det daglige arbejde i en klub.

Vi udbyder løbende uddannelser og gratis digitale kurser, der skal gøre det let at blive official i DMU og vi vil både reklamere mere for kurserne og fordelene ved at være official. Det vigtigste er dog opbakningen fra dig som medlem, da sporten ikke kan dyrkes uden din hjælp som f.eks. dommer eller flagpost.