Tilmelding og materialer til DMU Repræsentantskabsmøder & Klubkonferencer 2024

Kære klubbestyrelse,

Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til Repræsentantskabsmøder og Klubkonference i Middelfart, d. 2. og 3. marts.

Vi håber, at vi med nedenstående program vil se så mange af jer som muligt i Middelfart. Der er lagt op til en interessant weekend med både repræsentantskabsmøderne, men også et frirum til at hygge sig sammen med andre, der deler samme motorsportsinteresse som dig selv.

Repræsentantskabsmøderne 2024 kommer i høj grad til at sætte retningen for DMU i kommende år. Ny formand for DMU og Motocross skal vælges, ligesom der i speedway er et nyligt nedsat SK, der er godt i gang med at skabe et godt grundlag for fremtiden.

Klubkonferencen søndag vil ligeledes blive brugt til eksterne oplæg fra blandt andet Danmarks Idrætsforbund, dialoger, workshops om prioriteringer for DMU 2024-2029. Hvad er vigtigst i de kommende år, for at vi skaber motorsport i fremgang?

Klubkonferencen er en vigtig mulighed for at styrke samlingskraften i DMU med dialoger, klubber, Sportskommissioner og Hovedbestyrelsen imellem.

Der vil også være mulighed for at hygge, snakke og ikke mindst fejre vores VM/EM-medaljevindere fra 2023 lørdag aften efter middagen.

Nedenfor kan du finde dagsordener samt blanketter til opstilling til DMU’s Hovedbestyrelse, Sportskommissioner, Motocrossfonden, Intern revisor, Ordensnævnet samt Fremsættelse af forslag.

Programmet* for dagene ser i overskriftsform således ud:
Lørdag – 2. marts

Kl. 08:00 – 09:00 – Ankomst og morgenbuffet
Kl. 09:00 – 12:30 – DMU’s repræsentantskabsmøde, inkl. uddeling af hæder til jubilarer
Kl. 12:30 – 13:30 – Frokost
Kl. 13:30 – 17:00 – Sportskommissionernes repræsentantskabsmøder
Kl. 18:00 – 22.00 – Fælles middag, hædring af internationale medaljevindere fra 2023.

Søndag – 3. marts

Kl. 08.00 – 09.00 – Morgenmad for overnattende gæster
Kl. 09:00 – 12:00 – Klubkonference med temaet: ”Retning og prioriteringer for DMU 2024-2029”
Kl. 12.00 – 12.30 – Sandwich
Kl. 12.30 – ??.?? – Grenspecifikke møder, i de tilfælde hvor SK’erne ønsker at afholde disse

*Der tages forbehold for ændringer

Dagsordener:

Her kan du finde de foreløbige dagsordener for de møderne til Repræsentantskabsmødet 2024

 • Dagsorden HB (formiddag) (PDF) – (word)
 • Dagsorden Motocross m. indkomne forslag (PDF) – (word) (opdateret 22-02-2024)
 • Dagsorden Speedway (PDF) – (word)
 • Dagsorden Road Race m. indkomne forslag (PDF) – (word)
 • Dagsorden Enduro (PDF) – (word)
 • Dagsorden Trial (PDF) – (word)
Opstillingsblanketter:

Ønsker du at stille op til DMU’s Hovedbestyrelse, Sportskommissioner, Motocrossfonden, Intern revisor eller Ordensnævnet, så udfyld blanketten nedenfor:

 • Opstilling som Hovedbestyrelsesmedlem (PDF) – (word)
 • Opstilling til Sportskommission (både formand, medlem og suppleanter)
 • Opstilling til Motocrossfonden (PDF) – (word)
 • Opstilling som Intern revisor (PDF) – (word)
 • Opstilling til Ordensnævnet (PDF) – (word)

Fremsættelse af forslag til DMU samt Sportskommissioner:

Ønsker du at fremsætte forslag, der skal tages på dagsorden til enten DMU’s repræsentantskabsmøde eller sportskommissionsmødet, udfyldes blanketten nedenfor:

 • Blanket til fremsættelse af forslag (PDF) – (word)

Vær opmærksom på at deadline for indstilling af kandidater samt fremsættelse af forslag, er lørdag den 10. februar 2023.

Deltagerbetaling

Vi har opstillet pris-pakker, alt efter hvordan man ønsker at deltage i arrangementet
1. Deltagelse lørdag til begge Rep.møder: 795,00 kr. pr. person.
2. Deltagelse lørdag kun til SK Rep.møde, uden frokost: 400,00 kr. pr. person.
3. Deltagelse lørdag til begge Rep.møder med Fællesmiddag lørdag, uden overnat: 1495,00 pr. person
4. Deltagelse lørdag til begge Rep.møder, Fællesmiddag lørdag samt konference søndag, uden overnat: 1995,00 pr. person
5. Deltagelse lørdag til begge Rep.møder, Fællesmiddag lørdag samt konference søndag/i delt dobbeltværelse: 2495,00 kr. pr. person
6. Deltagelse lørdag til begge Rep. møder, Fællesmiddag lørdag samt konference søndag /i enkeltværelse: 2695,00 kr. pr. person
7. Deltagelse Klubkonference søndag, uden morgenmad, men med sandwich: 650,00 kr. pr. person

Sted

Hele arrangementet bliver afholdt på:
Huset Middelfart
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart

Deadline:

Tilmelding skal ske senest torsdag den 1. februar 2024.

Vel mødt
DMU’s Hovedbestyrelse