Til Klubdrift
Til forside

Børn vil også lege, når de dyrker sport

Træningsdagen i klubben står generelt på både opvarmning og træning, også for børn. Men der er mange fordele for barnets motivation og udvikling for sporten, som kan fordres gennem leg.

Der er ikke mange børn, der starter til en sport for at blive verdensmestre. For de fleste børn handler det om glæden ved at være aktiv og sammen i et fællesskab.

Derfor er leg et godt supplement til den almindelig træning og opvarmning, da det giver frie rammer for børn til at afprøve og styrke deres grundmotoriske færdigheder og sociale kompetencer.

Helt basalt er alle aktiviteter sjovere, når børn har gode forudsætninger for at være med. I meget fællesleg er der nemlig ingen tabere eller vindere eller nogen, der ”kommer først”. Og det styrker først og fremmest børnenes motivation, når de oplever, at alle kan være med.

Leg kan også indeholde et konkurrenceelement, ligesom mange børn helt naturligt vil gøre meget leg til en konkurrence. Legens rammer er dog mindre ”seriøse” og hjælper dermed også børnene til håndterer deres følelser i forbindelse med at tabe og vinde en leg.

Dertil kan voksne også guide børnene under legen, så der er fokus på det sociale og ikke hvem, der er bedst.

Leg er også med til at styrke børns motoriske færdigheder og fysiske styrke. Det sker selvfølgelig gennem øvelserne/opgaverne i selve legen. Men leg giver generelt bedre mulighed for børn til at eksperimentere med deres motorik ved at løse opgaverne i legen på forskellige måder.

På den måde lærer de deres egen fysik bedre at kende, og det er en væsentlig kontrast til generel træning og opvarmning, hvor man skal udføre øvelser på en bestemt og ”korrekt” måde.

Lillesøster og -bror kan også inddrages i legen. Motorsport er en familiesport, hvor de små søskende også kommer med ud i klubben. Hvis leg bliver en fast del af træningsdagen i klubben, så er der også aktiviteter for alle i familien, som giver de små søskende gode oplevelser og et stærkt tilhørsforhold til klubben.

Sådan bruger du leg

Hvis du tænker, at leg bare er leg, så tager du fejl. Under leg styrker børn alt fra deres generelle motorik, fysiske styrke, balance, koordination og koncentration. Altså væsentlige evner for at dyrke motorsport.

Derfor kan man som klubtræner udvælge lege, der specifikt hjælper børn med at udvikle disse evner. Som sagt, handler det samtidig om at have en legende tilgang, da børn også skal have mulighed for at opdage egne løsninger under legen.

Det gør pludselig ”træningen” meget sjovere, fremfor at man som barn kun skal koncentrere sig om at lave de samme øvelser igen og igen.

Leg kan også være med til at afhjælpe kødannelse, hvis der f.eks. skal trænes en specifik manøvre på banen. I stedet for at stå at vente på sin tur sammen med en masse andre, kan ventetiden bruges på leg i stedet, indtil man selv skal på banen.

Du kan finde mange lege, øvelser og anbefalinger på DGI’s hjemmeside, som har lavet både kataloger og oversigter som hjælp til at inddrage leg indendørs og udendørs i en træning. Læs mere her for at se biblioteket med over 180 øvelser og lege.

Overvejelser ved at bruge leg

 1. Hvordan byder du velkommen/afslutter du din træning?
 2. Hvad gør du for at styrke fællesskabet?
 3. Hvordan kan børnene afprøve forskellige kropslige færdigheder i dine øvelser og lege?
 4. Hvordan tilgodeser du børn med forskellige evner og ambitioner?
 5. Hvordan skaber du plads til leg og kreativitet i din træning?
 6. Hvilket udstyr – og hvilke redskaber, øvelser og lege – bringer du i spil, og hvorfor?
 7. Hvordan giver du børnene medindflydelse og valgmuligheder i din træning?
 8. Har børnene det sjovt til din træning? Hver gang? Hvordan bemærker du det?
 9. Hvordan kan du organisere træningen, således at så mange børn som muligt er aktive – og ikke står i kø?
 10. Får alle mindst én oplevelse af såvel at lykkes som at fejle?
 11. Hvad roser du for?