Til Klubdrift
Til forside

God trivsel er vigtigt for unge

Der bliver talt meget om unges trivsel med uopnåelige idealer på sociale medier og høje krav i skolen. Jeres klub kan være et frirum for unge, hvor fysisk og mentalt helbred samt sociale kompetencer kan højnes.

Det er svært at være ung. Sådan har det altid været, for man gennemgår en masse forandringer og er usikker på sig selv. Men de unges sfære er blevet meget større med sociale medier, hvor man bombarderes med billeder af den perfekte krop og det perfekte liv 24/7.

Det er derfor, at fællesskaber i f.eks. idrætsforeninger kan hjælpe unge med at spejle sig i andre som dem selv. Vigtigst af alt, lærer man her, at det er helt normalt at kæmpe med noget og at hverken man selv eller livet skal være perfekt.

Skab frirummet i klubben

God trivsel handler om mange ting, men først og fremmest handler det om inklusion. Som ung er man optaget af at passe ind, og derfor kan man i klubben arbejde med at tilbyde noget for unge med forskellige behov.

Mange unge dyrker sport for at blive bedre – ikke for at vinde konkurrencer – men for at udvikle deres færdigheder. Nogen vil være individualister, men mange søger også samhørighed med andre.

Derfor er det en god idé at have fokus på at arrangere træninger, hvor deltagerne både på og udenfor banen dyrker samarbejdet samt at have empati og ansvar overfor hinanden.

Det er her, at bl.a. klubtræneren er med til at sætte rammerne for træningen og også aktivt sikrer, at alle bliver inkluderet. Ellers risikerer man, at deltagerne deler sig op eller at enkelte dikterer normerne i fællesskabet.

Klubtrænerens rolle strækker sig også udover at koordinere træningen. Klubtræneren bør også stå til rådighed, hvis nogen tvivler på sig selv.

Træneren bliver altså en rollemodel, der både kan italesætte de unges svære tanker og lægge vægt på, at det er helt normalt at være usikker eller ikke at toppræstere hver gang.

Gør op med præstationskulturen

Det er godt for både det fysiske og mentale helbred at dyrke sport. Men mange unge mister lysten, hvis det blot er endnu et område, hvor de skal præstere, som på sociale medier eller i skolen.

Så det kan være en god idé at sikre sig, at klubben også har træningstilbud for dem, der nyder at dyrke sporten, men ikke bryder sig om konkurrence eller har målsætningen om at blive den bedst mulige kører.

Når præstationselementet tages helt ud af sporten, bliver der mere plads til det sociale og at hygge sig med at være aktiv. Og det kan være tiltalende for en masse unge og hjælpe dem med at blive i sporten efterhånden som venskaberne i klubben bliver styrket.

Det kan have en enorm stor værdi for den enkelte unge, hvis klubben i lige så høj grad er et socialt mødested, som et sted for at udøve sin sport. Erfaringer viser nemlig, at hvis børn og unge ikke har en venskabskreds i skolen, så er den lokale forening et sted, hvor man kan danne meningsfyldte venskaber ud fra fælles interesser.

Få værktøjerne som klubtræner

Vil I også i gang i klubben med at lave træninger og fællesskaber som styrker de unges trivsel? Så kan næste skridt være at lede efter medlemmer i jeres klub, der gerne vil uddanne sig som ATK-træner.

”ATK” står for aldersrelateret trænings-koncept og vi tilbyder uddannelsen på forskellige niveauer i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Principperne bag ATK handler om at træne rigtigt ud fra de forventninger og målsætninger, man kan have til en idrætsudøver ud fra deres alder.

Du kan læse mere om ATK ved at scanne QR-koden, og du er altid velkommen til at kontakte os på dmu@dmusport.dk for at høre mere om ATK og kommende kurser.