Generelle corona-retningslinjer i DMU 02-11-2020

Det forudsættes fortsat, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger.

Læs også FAQ om de opdateret corona-retningslinjer her

Læs også om forholdsregler ved smittetilfælde i klubben her

Hent også Kulturministeriets seneste retningslinjer her for udendørsidræt

Særligt om forsamlingsforbuddet

Råd fra DIF: Idrætten har fået særlige undtagelser for forsamlingsforbuddet, og det er ikke sikkert, at alle landets politifolk er bekendte med undtagelserne. Derfor er det meget vigtigt, at alle udefrakommende – det kan være politi såvel som journalister – ikke er i tvivl om, at der er styr på tingene i jeres klub. Hvis der tydeligt er blevet arbejdet med opdeling og geografisk spredning af personerne på klubbens område, bliver det meget nemmere at tage dialogen med myndighederne og forklare dem forholdsreglerne, der lægger til grund for den sikre afvikling af jeres aktiviteter.

 • Forsamlingsforbud på 10 personer gælder for voksne fra 22 år og derover.
 • Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt.
 • Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet under træning – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
 • Undgå at lægge billeder på sociale medier med ”uheldige vinkler”, hvor det kan være svært at se, om forsamlingsforbuddet overholdes/grupper står for tæt sammen.

Sociale aktiviteter

 • Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter samt ved selvstændige arrangementer.

Klubhuse og faciliteter

 • Der er ikke adgang til området for personer, som ikke er involveret i afviklingen af aktiviteterne. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3 og A4 størrelse).
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder kan anvendes under forudsætning, at rengøring og afspritning foretages løbende.
 • Der skal bæres mundbind i klubhuset, hvis man er 12 år eller over.
 • Omklædning foregår i bilerne.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Klubbens kiosk må have åbent med henblik på salg af mad og drikke, men det anbefales, at dette kun sælges som ”take away”. Dvs. at medlemmer ikke tager ophold på fælles kontaktpunker (borde, stole, bænke mv.), når de indtager mad og drikke. Derudover skal køkkenpersonalet og gæster kunne overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til mundbind, afstand, begrænset kontakt med hinanden, grundig håndvask samt afspritning af hænder. Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside for flere konkrete retningslinjer: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer-Cafeer-restauranter.aspx

Ryttergård

 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter.
 • Ryttergården opdeles i zoner, hvor der maks. må opholde sig 10/50 personer.
 • Kan afstandskravet på 1 meter ikke overholdes (4 kvm pr. person) med maks. 10/50 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme zone, må der kun opholde sig færre i zonen.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hvert afgrænset område, hvor grupperne af maks. 10/50 opholder sig.
 • Grupperne på de forskellige områder må ikke blandes på noget tidspunkt, og aktiviteterne afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig på samme afgrænset område i ryttergården.
 • Der skal være en ”Coronavagt” for hver zone.
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område.

Ved træning

 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (1 meter)
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere official med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.
 • Antallet af kørere på banesporet må ikke overstige 10/50 personer.
 • Afholdes træning på områder med stor geografisk spredning mellem de tilstedeværende (kørere og officials), vil det på hele baneområdet være muligt at være adskilte grupper af 10 kørere samt et yderligere antal officials, så længe der er fokus på at begrænse det samlede antal officials og så længe officials forbliver på de samme poster og med tydelig afstand fra banesporet, så der opretholdes en konstant geografisk spredning mellem alle på baneområdet. Se også under ”Mulige tiltag for træning” med henblik på opdeling af banen for flere grupper af 10.

Mulige tiltag for træning

 • Det er muligt at opdele store baner i mindre sektioner og afvikle træning for op til 10/50 kørere i hver sektion samtidig, så længe grupperne på intet tidspunkt blandes og tydeligt er adskilte under selve træningen. Ved opdelingen af banen til brug for flere grupper samtidig skal man være opmærksom på, at træningen kan afvikles forsvarligt ud fra DMU’s gældende regler samt sikre, at kørerne forbliver i deres egen sektion f.eks. ved tydelig opmærkning af sektionerne. 

Er der spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte sekretariatet på email dmu@dmusport.dk