Hærværk på Eye Track i Hedeland

Sportskommission MX har fået en henvendelse fra Hedelands Motorklub, som har oplevet, at der er blevet pillet ved deres Eye Track installationer på banen.

Ved den pågældende episode var kameraer og sirener blevet slået fra, hvilket blev opdaget i forbindelse med et styrt på banen.

Hærværk på et sikkerhedsanlæg som Eye Track kan have alvorlige konsekvenser for kørerne, der risikerer at komme til skade, hvis systemet ikke fungerer som det skal.

Sportskommissionen beder derfor om, at man kontakter Hedelands Motorklub, hvis man har kendskab til, hvem der er ansvarlig for at have ydet hærværk på deres Eye Track.

Udelukkende personer, som er udpeget af klubben til at betjene Eye Track, må tage sig af denne opgave.

Sportskommissionen opfordrer alle til, at vi hjælper hinanden med at sikre, at episoden i Hedeland ikke gentager sig hverken dér eller andre steder.