Hils på den nye MX kørerrepræsentant

Kim Sørensen er udnævnt til ny kørerrepræsentant i motocross.

Hans rolle bliver at varetage og repræsentere kørernes interesser overfor Motocross Sportskommissionen i DMU, ligesom han kan deltage i flere møder i Sportskommissionen.

Kim har været aktiv kører i DMU i mange år og har i dag også en aktiv rolle som MX træner.

”Jeg ser frem til rollen som kørerrepræsentant, og motocrosskørerne i DMU er altid velkommen til at kontakte mig eller prikke mig på skulderen ude i klubben, hvis de vil have vendt noget”, fortæller Kim Sørensen.

SK Motocross ser frem til samarbejdet.

Se kontakt her