I ønskes godt nytår fra Trial Sportskommissionen

Hermed er 2022 ved at gå på hæld og vi tager fat på et nyt trial år 2023.

Det betyder, at vi med rette kan se tilbage på et trial år, fyldt med mange nye tiltag, så vi kan udvikle mulighederne for dansk trial.

En af de store ændringer er, at vi har udviklet os organisatorisk i DMU-regi fra at være et Trial sportsudvalg til nu at være en Sportskommission.

Det betyder, at vi nu har en kommission bestående af fire repræsentanter, som er valgt ind af klubberne til at varetage de administrative arbejdsopgaver, der bliver behov for at skulle løse.

Kommissionen er til rådighed for klubberne forstået derhen, at hvis klubben mangler eller har behov for hjælp eller inspiration for en opgave, så kan de søge hjælp i kommissionen.

Kommissionen kan også udvikle ideer og tilbud til klubberne, som de kan vælge at gøre brug af. Her kan opgaverne være mange, men her kan nævnes et eksempel, såsom muligheden for at søge tilskud til et projekt eller hvad klubben nu måtte have behov for. Der er nu lavet en ”drejebog” som giver klubberne indsigt og værktøjer til for at søge de nødvendige midler til et projekt, de ønsker for deres klub.

Kommissionen har også en opgave i at skabe og udvikle rammer, der kan udvikle og gøre Trialsporten mere kendt og synlig, så der bliver flere licens-kørere i Trialsporten. Opgaverne er mange, så brug derfor gerne kommissionens repræsentanter, så vi sammen kan udvikle mulighederne for trialsporten.

Vi har i 2022 haft en løbskalender, der i det store perspektiv, har haft en god opbakning dog med et par undtagelser. På arrangørmødet, som blev afholdt sidst i november, blev der debatteret, hvad der skal til for, at vi kan udvikle og opnå en større deltagelse ved de forskellige stævner. Der blev på denne dag sammensat en løbskalender, som har taget de mulige hensyn, og vi ser frem til, at flest mulige trialkørerne kommer til at deltage i løbene i 2023.

At deltage i stævner er for alle… også for de helt nye trialkørere, som her vil få en super oplevelse med hjem. Stævner er ikke kun for øvede på et vist plan… det er også for den helt nye C kører, som lige er startet i trialsporten. Ved deltagelse i stævner giver det en oplevelse og indsigt i, hvad sporten indeholder og tilbyder på alle måder i stor blanding af forskelligt terræn, der giver dig, som kører, en køreoplevelse, og dette er med til at udvikle dine færdigheder som trialkører.

Det at køre i forskelligt terræn og steder er kun muligt, fordi vi får lov af de forskellige lodsejere, som ejer de forskellige områder.

Derfor skal der lyde en stor tak til lodsejerne for, at vi må komme og benytte os af jeres muligheder, og samtidig en stor tak til alle de frivillige bedømmere, der hjælper os ved stævnerne. Uden bedømmernes hjælp og lodsejernes venlighed var det ikke muligt at lave stævner de steder, som giver os de oplevelser og muligheder, vi gør nytte af i dag.

Klubberne drives også af frivillige kræfter, hvilket bliver til mange timer over året, derfor skal der også lyde en stor tak for den store indsats, der bliver lagt af arbejdstimer ude i klubberne, som er krumtappen for, at det hele kan fungere.

Om lidt kan vi se bagud på et 2022 licens-år og 2023 starter. Sørg for at forny dit klubmedlemskab og licens fra 1. januar, så du kan komme ud at køre. Din klub arbejder for, at du har nogle forhold og steder, som gør det muligt, at du kan udøve din sport, som vil give dig oplevelser og udfordringer, du ikke finder på samme måde andre steder.

Du ønskes et rigtigt godt Nytår af Trial sportskommissionen og vi ses et sted derude i 2023.