Udvikling i klubben

På denne side findes materialer og nyttige links målrettet klubbestyrelser, der kan bidrage til en positiv udvikling i klubben for dets medlemmer og frivillige.

Læs mere i oversigten nedenfor.

Værktøjer til ledelse og rekruttering

Værktøjer til ledelse og rekruttering

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har samlet en række dokumenter og skabeloner til at hjælpe bestyrelserne i idrætsklubber med at rekruttere frivillige og koordinere de frivilliges indsats i klubben.

Du kan finde værktøjerne her via DIF’s hjemmeside

Uddannelse

Uddannelser i DMU og DIF

Både DMU og Danmarks Idrætsforbund tilbyder forskellige uddannelser til klubmedlemmer, så de kan udfylde forskellige roller i klubben.

DMU tilbyder vi en række kurser, så man kan agerer som official på DMU’s baner. Se en oversigt over official-uddannelserne her.

DIF tilbyder bl.a. uddannelser for ledelse og foreningsudvikling, som du kan læse mere om her på DIF’s hjemmeside.

Frivillig-ansvarlig

Frivillig-ansvarlig

Vi ved, at tid ikke altid er det, man mest har, når man bestyrer eller hjælper til i en klub. Alligevel vil vi opfordre til, at jeres klub finder en frivillig-ansvarlig, som skal være med til at koordinere og organisere frivilligheden hos jer.

Det vil sige, at den frivillig-ansvarlige har de frivillige som sit primære område. Det behøver ikke være én bestemt person – det kan også være et team, som organiserer frivilligheden i klubben.

Hvad laver en frivillig-ansvarlig – og hvad laver vedkommende ikke?

Den frivilligansvarlige skal fx ikke selv sørge for, at nye medlemmer bydes velkomne, men derimod organisere, at andre i klubben tager opgaven med eksempelvis at lave en velkomstfolder, går hen og giver hånd til nye, introducere i træningstider osv.

Det vil sige, at der i funktionen som frivillig-ansvarlig ligger en koordinatorrolle. DIF har lavet en række få punkter, som kort opsummerer, hvad en frivillig-ansvarlig laver:

  • Skaber overblik
  • Finder frivillige
  • Organisere hverdagen
  • Plejer og anerkender de frivillige
  • Gør de frivillige endnu bedre

DIF’s frivillighedsstrategi beskriver hvilke opgaver, som den frivillig-ansvarlige kan have. Via linket kan du læse information samt se frivillighedsfolderen, som med fordel kan gives videre til de frivillig-ansvarlige: www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/frivillig-ansvarlig

Frivillighedscertifikat

I DMU vil vi gerne vise, at vi værdsætter og anerkender vores frivillige. Derfor har vi udarbejdet et frivillighedscertifikat, som dokumenterer de frivilliges indsats i sporten.

Du finder DMU’s frivillighedscertifikat ved at klikke her.

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

DMU’s udviklingspulje er en pulje, hvorfra der kan søges midler til projekter, som fremmer udviklingen i Danmarks Motor Union. Disse projekter kan bl.a. omhandle fremgang på medlemmer i klubben, klubudvikling samt støtte til nyt materiel.

Støtte kan søges af en klub, en sportskommission eller et udvalg under DMU.

Se beskrivelse samt ansøgningsprocedure her: DMU Pulje for Udviklingsprojekter

Nedenfor følger eksempler på, hvad klubber tidligere har fået støtte til:

  • Enduroklub.dk har fået støtte til leje af træningsområde
  • Melby Micro Cross Club har fået støtte til et klubcykelprojekt
  • Slangerup Speedway Club har fået støtte til et klubcykelprojekt

Fundraising

Fundraising

Fundraising kan være en svær disciplin at mestre; Hvordan søger man? Hvad skal man ligge vægt på i ansøgningen? Hvilke fonde skal man søge?

DMU har her samlet en række værktøjer/retningslinjer, som klubberne kan anvende, når der søges fonde. Med afsæt i fundraiseren.dk er der nedenfor 10 gode fundraising-råd til klubberne. Længere nede i teksten kan du flere links, som kan hjælpe dig med fundraising.

10 gode råd – hjælp til selvhjælp

1. Find lokale alliancer
Det virker altid positivt, hvis du har tænkt lokale interesser ind i dit projekt. Det kan fx være tilsagn om lokal medfinansiering fra byrådet eller et samarbejde med foreninger.

2. Hav fokus på det innovative
Fonde er ikke glade for at kopiere andre, og derfor er det vigtigt altid at have øje for det nyskabende og anderledes i projektet.

3. Tidlig kontakt
Det er en god ting at være i god tid med din ansøgning, men du må heller ikke være så tidligt ude, at du kun har en idé og ikke har været ude at undersøge mulighederne for implementering endnu.

4. Tag personlig kontakt med en konsulent – få en ‘ambassadør’
Det er godt at få en kontaktperson i fonden. På den måde får du kvalificeret rådgivning til at færdiggøre din projektbeskrivelse og udforme en ansøgning, der lever op til fondens krav og betingelser.

5. Vær bevidst om, hvilket projekt du vil have
Du skal være bevidst om, hvad det er for et projekt, du vil sætte i værk og være loyal over for din idé. Derfor skal du fx ikke dreje projektet i en anden retning bare for at få midlerne i hus.

6. Spild hverken din eller fondens tid
Sæt dig ind i fondens formål og vedtægter og koncentrer dig om de fonde, der passer til dit projekt i stedet for at skyde med spredehagl efter mange fonde. Brug kræfterne på at målrette din ansøgning til den enkelte fond.

7. Vurdér trends
Det er væsentligt at se på, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Er der fx fokus på udviklingstendenser inden for sundhed eller socialt arbejde, som du kan tænke med ind i dit projekt.

8. Søg evt. professionel hjælp fra en fundraiser
Du kan spare mange kræfter og øge udsigten til, at den nødvendige støtte bliver rejst, hvis du har folk med i ansøgningsprocessen, som er fortrolige med fundraising. Det kan være medarbejdere i din kommune eller region eller private konsulentfirmaer.

9. Fortæl, hvem du ellers har søgt hos
Det er de færreste fonde, der foretrækker at være alene om et projekt. Derfor kan det være en fordel, hvis en anden fond allerede har givet positivt tilsagn om støtte. Det bevirker, at projektet har fået en form for blåstempling.

10. Beskriv “livet efter fondstøtten”
Det har betydning for dit projekt, om det kan videreføres efter en given projektperiode. Det er godt, hvis du kan dokumentere, at de nye faciliteter og aktiviteter kan leve efter projektperiode

Links til hjælp af fundraising

www.legatbogen.dk

www.fundraiseren.dk

www.aktivfundraising.dk

Oversigt DIF fonde

Oversigt DGI fonde

Slides fra DIF vedr. fundraising

Fundraising.how

Inspiration fra andre klubber

Inspiration fra andre klubber

DMU ønsker at dele gode historier, der findes i klubberne.

På den måde behøver en klub ikke nødvendigvis at opfinde den dybe tallerken, hvis man i stedet kan lade sig inspirere af andre.

Klubber med en historie, som kan være til gavn for de andre klubber opfordres til at skrive til DMU’s sekretariat, så historien kan deles.

Nedenstående er links til gode historier fra DMU’s medlemsklubber

På Klublederseminaret i Horsens 2012 deltog Trygve Laub fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Trygve holdt et oplæg omkring frivillige i dansk idræt, som tog afsæt i den store frivillighedsundersøgelse som DIF gennemførte i 2012.

  • Læs hans oplæg her samt et link til den endelige analyse af frivillighedsundersøgelsen: oplæg om frivillighed

På IDAN’s hjemmeside kan man blandt meget andet spændende materiale finde den samlede analyse af frivillighedsundersøgelsen.

Klubkonferencer - materialer

Oplæg fra Klubkonferencen 2019