Kørermøde i MX

Sportskommission MX og kørerrepræsentanten inviterer til kørermøde lørdag d. 2. juli kl. 19:30 i klubhuset hos Hjørring Motor Sport.

Alle med gyldig kørerlicens er velkomne og tilmelding ikke nødvendig. Mødet vil dreje sig om 1) evaluering af sæsonen 2022 og 2) input og ønsker til sæsonen 2023. Vi håber at se så mange deltagere som muligt, da kørernes feedback er vigtig for kommissionens arbejde med reglement, løbskalender m.v.