Nyt fra DMU’s Hovedbestyrelse

DMU’s hovedbestyrelse har afholdt møde i februar. Nedenfor kan du læse et udsnit af de områder, der var på dagsordenen. Du kan også finde hele referatet her.

Afsked med Jan Eriksen

Formanden i SK Road Racing og medlem af Hovedbestyrelsen, Jan Eriksen, er desværre gået bort i en alder af 63 år. DMU sendte en krans til begravelsen, ligesom mange fra DMU og AMK deltog.

Den årlige revision

Den årlige revision er overstået i forbindelse DMU’s årsrapport. Her deltog en ny intern revisor, og på hans opfordring, arbejdes der videre i Hovedbestyrelsen med en konkretisering af, hvad den interne revisors arbejdsområder bør bestå af.

Tidligere revidering af Alment Reglement

Nye tiltag og ændringer i DMU’s Almene Reglement er før i tiden blevet diskuteret på hovedbestyrelsesmøderne senere på året. I år kommer punktet tidligere på dagsordenen, så det bliver nemmere at varsle ændringer og tiltag, samt undersøge, om de giver udfordringer i de enkelte sportsgrene.

Afstand mellem klubformænd og medlemmer

DMU’s sekretariat og sportskommissioner er flere gange blevet kontaktet direkte af de almindelige klubmedlemmer om de politiske beslutninger i DMU. Klubmedlemmerne går på den måde udenom deres egen klub og potentielt klubbens interesser.

Dette er en udfordring, da sekretariatets og sportskommissionernes rolle er at varetage klubbernes interesser. Derfor er det vigtigt at etablere en god kontakt mellem medlemmerne og deres klubformænd, så dialogen går igennem klubberne til DMU’s ledelse for at sikre klubbernes interesser.

Grøn Klub Certifikat

Der arbejdes på en model, så DMU’s klubber kan blive certificeret af forbundet som Grøn Klub. Dette skal være en hjælp til klubberne, så de bl.a. kan vise overfor kommunerne, samarbejdspartnere og andre, at man lokalt gør en indsats for miljø og bæredygtighed i klubben.

Motorshow i Herning

DMU og frivillige fra DMU’s klubber deltog med en stand ved Motorshowet i Herning, ligesom mange frivillige fra HeMS hjalp til under det store SuperCross arrangement. En stor tak til alle de frivillige ved det flotte arrangement, der fik 32.000 besøgende.

Nyt IT-system

Arbejdet med at klarlægge mulighederne i et nyt IT-system fortsætter, hvor der senest er blevet afholdt præsentation og workshop for repræsentanter fra nogle af DMU’s klubber. Fokus lige nu er at finde den bedste måde at tilpasse systemet, så det passer ind i dagligdagen for DMU’s medlemmer, klubber og sekretariat.

Mød DMU’s Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks Motor Union består af frivillige, der er valgt af DMU’s klubber i form af formændene fra de frivillige sportskommissioner, samt medlemmerne af DMU’s Forretningsudvalg.

Hovedbestyrelsen har det øverste politiske ansvar samt ansvaret for driften af Danmarks Motor Union med bl.a. udformning af DMU’s budgetter, alment reglement og vedtægter.