Til Trial
Til forside

Nyt fra SK Trial 11 marts 24

Sportskommissionen i Trial har mandag afholdt møde med det fortsatte udviklingsarbejde på dagsordenen, samt opstart på sæsonen.

Først på dagsordenen var velkomst af det nye medlem af Sportskommissionen, Mikkel Høeg Christensen fra Viborg Trial Klub, som blev valgt på Repræsentantskabsmødet lørdag d. 2. marts.

Mikkel har kørt motocross i mange år og sideløbende kørt trial om vinteren som ekstra træning. Hans søn har også kastet sin kærlighed på trial, så de er begge afsted til løb gennem sæsonen.

Mikkel er gået ind i sportskommissionen, fordi han gerne vil give noget tilbage til motorsporten, og særligt trial, nu hvor hans søn kører, og på kort tid er blevet rigtig dygtig.

Som nyt SK-medlem ser Mikkel frem til at udvikle sporten og klubberne, og han vil rigtig gerne arbejde med både nye tilbud for de danske trial-kørere samt at få større løbsformater til Danmark.

Efter velkomst vendte man det nye observatørkursus, som Jørn Kirkegård har udarbejdet, og hvordan det bedst bliver gjort tilgængeligt for klubberne.

Kurset er blevet testet og man er fra SK’s side meget overbevist om, at det bliver en stor hjælp for alle observatører (tidl. bedømmere) og ikke mindst for at ensrette bedømmelserne ved trial-løbene.

De løbsafviklende klubber vil gennem sæsonen få kurset tilsendt, efterhånden som de afvikler løb. På denne måde bliver det også nemmere at opdatere kurset gennem sæsonen efter behov.

Klubberne kan så i god tid sende kurset via link til deres bedømmere, så de kan blive klædt godt på i ugerne op til et løb. (Læs også nyhed her)

Dernæst blev man også enige om at afholde et dommerkursus en lørdag i maj i Middelfart hos Hans Jørn Beck, da man regner med at få brug for flere dommere i nærmeste fremtid.

Nærmere dato kommer snarest, men alle med interesse i at deltage i trial-dommerkurset, er velkommen til at henvende sig til Hans Jørn Beck på hj@b-beck.dk.

Slutteligt snakkede man om budget for 2024. Sportskommissionen har fået tildelt flere midler end tidligere år. Og disse vil man gerne have aktiveret gennem sæsonen. Derfor er der allerede planlagt indkøb af forskellige remedier, såsom skilte, kort og vester til de løbsafviklende klubber.

Men man vil også bestræbe sig på at bruge midlerne til forskellige aktiviteter for kørerne, ligesom der vil være mulighed for klubberne om igen i år at søge midler til lokale udviklingsprojekter.

Sportskommissionen ønsker alle en god 2024-sæson.

Du kan læse hele referatet fra SK-trial mødet her.

Mød SK Trial

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.