Opdateret MX-reglement er på hjemmesiden

Der er foretaget nogle enkelte opdateringer og ændringer til MX-reglementet 2021.

Reglementsændringerne er godkendt af DMU’s Juraudvalg og træder i kraft d. 29. marts.

Det opdaterede reglement kan findes her.