Projekt: Flere frivillige i idrætsforeninger

En gruppe journaliststuderende har startet projektet for at hjælpe med at rekruttere flere frivillige ved at dele beretninger, gode råd og erfaringer mellem danske foreninger.

Projektet er forholdsvis nyt og vokser stadig, men allerede nu kan man finde god inspiraton på deres hjemmeside foreningsfrivillighed.mediajungle.dk og blive medlem af netværket via deres facebookside.

Det er værd at kigge nærmere på og støtte op om for jer som klub samt holde løbende øje med nye opdateringer. Nedenfor finder i et eksempel, som er udsprunget af projektet, nemlig De 10 Frivillige Bud, som giver et godt indblik i, hvordan man får flere frivillige anno 2021.

De 10 Frivillige bud

 1. Opsøg den frivillige personligt og på det rette tidspunkt

Det er let at ignorere et facebookopslag eller en mail. Tag i stedet personligt fat i en potentiel frivillig, når han/hun er i godt humør og har god tid. Foreslå en specifik opgave, som vil passe til vedkommende. På den måde er der større chance for at få et ja.

2. Forklar grundigt, hvad den enkelte opgave indebærer, og hvor lang tid den tager at udføre

Fortæl den frivillige, hvad opgaven går ud på, hvad den kræver af kompetencer, og om den vil tage 15 min. eller 4 timer. Det er for ukonkret at spørge, om man vil hjælpe til en eftermiddag eller over en weekend.

3. Gør opgaverne mindre omfattende og mindre tidskrævende

Del opgaverne op i flere dele for at gøre dem mere spiselige. I stedet for at én frivillig er ansvarlig for alt, hvad det indebærer at være træner, kan rollen splittes mellem eks. fire frivillige. En kan være træner, en anden kan være assistenttræner, en tredje kan stå for kørsel, og en fjerde kan stå for det sociale.

4. Vær fleksibel

Giv den frivillige flere forskellige opgaver at vælge i mellem på flere tidspunkter af dagen. Det øger sandsynligheden for, at den frivillige kan finde tid i sin kalender og har lyst til at udføre opgaven.

5. Pres ikke den frivillige til at tage flere opgaver, end det han/hun har sagt ja til

Respektér den frivilliges tid ved at give ham/hende fri, når den aftalte opgave er udført. Bed ikke den frivillige om at blive en time ekstra eller om at komme igen i morgen – særligt ikke, hvis den frivillige er ny. Således kan den frivillige trygt melde sig til en opgave igen.

6. Påpeg, hvad den frivillige får ud af at være frivillig

Gør det klart, hvad den frivillige selv får ud af at hjælpe til: Udvikling af personlige kompetencer; mulighed for at komme tæt på sporten; glæde ved at hjælpe og taknemligheden fra de andre i klubben; tøj fra klubben; tilbud om uddannelse og kurser. En stor motivationsfaktor for frivillige er, at arbejdet skal give mening og være sjovt.

7. Find tid til at lægge en strategi

Skab overblik over, hvilke frivillige I mangler til hvilke opgaver, og hvordan klubben bedst finder nye frivillige, i stedet for at søge frivillige i øst og vest. Klubber med en strategi har en generel oplevelse af, at det er lettere at rekruttere frivillige.

8. Invester i kurser og efteruddannelse

Sæt penge og kræfter af til at sende klubbens medlemmer eller frivillige på kurser eller efteruddannelse. Det kan være dyrt selv at betale og tidskrævende at søge fondsmidler og sponsorater, men i sidste ende kan det betale sig, hvis det holder flere frivillige til ilden eller skaber flere frivillige blandt jeres medlemmer.

9. Italesæt det at være frivillig på en positiv måde

Ingen gider at hjælpe en klub, der allerede har givet op. Fremhæv alle de gode ting ved at være frivillig i stedet for at tale om klubbens frivillige som Tordenskjoldsoldater, der endnu engang må tage sig af det hårde arbejde.

10 .Anerkend de frivilliges arbejde

Vis, at du værdsætter klubbens frivillige ved at rose dem for deres arbejde. Alle kan lide at få ros, og hvis du ovenikøbet gør det offentligt på eks. klubbens facebookside eller i klubbens nyhedsbrev, vil flere se, at frivilligt arbejde gør en forskel.