Tilføjelse til MX-reglementets Bestemmelse G.1.2

MX-reglementet er blevet opdateret med et nyt afsnit (G.1.2.5) som beskriver afvikling af og pointgivning til superheat ved DM-A.

Der er blevet lagt et opdateret reglement på hjemmesiden.