Undersøgelse: Børn og unge med særlige udfordringer

DMU-speedway er i samarbejde med Speedway-kids i gang med et projekt om børn med en dokumenteret diagnose, som f.eks. ADHD & ADD, som kører speedway eller har kørt.

Vi søger derfor kontakt med kører / forældre til kører, som kan hjælpe os med at afklare nogle spørgsmål omkring det, at dyrke speedway med en diagnose.

Undersøgelsen vil blive lavet i samarbejde med professionelle, som har et bredt kendskab til f.eks. diagnosen ADHD.

Selve undersøgelsen vil være anonym og kan enten foregå på skrift eller telefonisk.

Har du lyst til at være med i undersøgelsen med dit barn, så kontakt Hanne Thomsen på mail ht@skspeedway.dk  elle ring til 61303347  for at modtag yderlige informationer.