Vigtigt: Om udenlandske kørere og el-licens

Sekretariatet får i øjeblikket en række henvendelser om udenlandske kørere, der skal tegne DMU licens, og ligeledes oplever vi en stigning i antallet af licenser til EL-cykler.

Det er meget vigtigt, at man som klub er opmærksom på følgende:

1) Release eller Freigabe:

FIM’s regler pålægger DMU at sikre, at en udenlandsk kører har fået tilladelse fra deres ”egen” motorunion til at tegne licens i DMU.

Med egen motorunion menes den union i det land, hvor køreren har sit statsborgerskab. En polak skal derfor have tilladelse fra den polske union og en nordmand fra den norske union. Tilladelsen skal også indhentes, selv hvis køreren aldrig har været registreret i unionen i sit hjemland.

Reglen skal sikre, at kørere ikke bare kan rejse til et andet land og indløse licens, hvis de pga. gæld eller andre forhold er ekskluderet fra deres egen union.

Det er kørerens ansvar at fremskaffe denne tilladelse, som i daglig tale kaldes en ”Release” eller ”Freigabe” hos sin egen motorunion.

Sekretariatet beder klubberne om hjælpe med, dels at de udenlandske kørere får denne information, men også hjælper med, at dette bliver gjort.

Releasen er gyldig fra udstedsdato og frem til den 31. december samme kalenderår. Den skal således fornyes hvert år.

Releasen skal fremsendes til DMU’s kontor ved licensløsning.

2) El-licens

Sekretariatet oplever en stigning i antallet El-licenser, hvilket er meget positivt. Men for at kunne benytte et EL-licens, kræver det, at licensindehaveren kører på en EL-motorcykel. Det er ikke tilladt at køre på en brændstofdrevet motorcykel. Det vil vi også bede klubberne om at være opmærksomme på og sikre bliver overholdt.

3) Speedway: Udenlandske kørere i turneringen:

Rent licensmæssigt er der to muligheder, når udenlandske kørere skal deltage i matcher i DT.

  1. De kan deltage på deres nationale (tyske, hollandske mv.) -licens, samt en starttilladelse fra deres union. Den danske klub skal købe et turneringscertifikat til køreren. Certifikatet er udelukkende et gebyr på udenlandske kørere og det koster kr. 500,- DTC bestilles direkte på DMU’s kontor.
  2. Vælger køreren at deltage i DT på et DMU-licens, så kræver det, at vedkommende får en release fra sin union som tilladelse til, at vedkommende tegner licens i DMU. (Se ovenfor).