Kom i gang med klubbens lead-strategi

Lead-generering er en effektiv måde at rekruttere nye medlemmer. Simpelt sagt går lead-generering ud på, at komme i kontakt med mulige nye medlemmer og holde kontakten til dem løbende, indtil de til sidst melder sig ind i jeres klub.

Den fremgangsmåde benytter flere klubber sig allerede af i DMU i et eller andet omfang. Men det vigtigste for, at lead-genereringen er en succes, er at man er vedholdende og forsøger at få kontakt til mulige nye medlemmer i sit lokalsamfund på mange forskellige måder. Derefter er det stærkeste værktøj at få interesserede ud at besøge jer i klubben og evt. få en prøvekørsel.

Så hvordan får man kontakten? Det kan man gøre på mange måder; I skal bare huske, at I har ansvaret for at udbrede kendskabet til jeres klub i lokalområdet. Hvis ingen kender jeres klub, tænker man heller ikke over, om man vil være medlem hos jer.

Derfor er synlighed det vigtigste første skridt i jeres lead-generering. Så sørg for, at folk ved, at I eksisterer og at man kan besøge jer. I kan f.eks.:

  • Have en bod ved lokale byfester eller andre lokale begivenheder
  • Stå nede foran den lokale Brugsen med flyers o.l.
  • Indrykke en annonce eller lave en lille historie om klubben til lokalavisen
  • Lave aftaler med skoler om at give en fremvisning af jeres sport og maskiner
  • Poste opslag i facebook-grupper for lokalområdet
  • Benytte jer af betalte facebook-annoncer

Særligt når man bruger digital lead-generering, er det vigtigt at have en specifik landingsside til formålet. Her skal et muligt nyt medlem kunne finde de vigtigste og mest interessante informationer, så man hurtigt kan finde ud af, om vil ud at besøge jer eller købe medlemskab – man skal altså ikke bare lede folk hen til forsiden af sin hjemmeside og forvente, at de selv leder efter tingene.

DMU har landingssider for hver sportsgren, men jeres klub bør lave en specifik landingsside om jer, der vil gøre mødet med jeres klub mere personligt og relevant for personer i jeres lokalområde.

Næste skridt er at holde kontakten til de interesserede medlemmer. Det nemmeste er at få deres mailadresser ved første møde, besøg eller kontakt, så I kan skrive til dem løbende med info om klubben og andre relevante arrangementer hos jer. Det er intet problem ift. GDPR, så længe I gør opmærksom på, hvorfor I indsamler deres mail, ligesom I skal slette folks mails, hvis de beder om det efterfølgende.

Når først I har mailadresserne på interesserede folk i jeres lokalområde, gælder det altså om at få dem ud i klubben til (endnu) et besøg eller en prøvekørsel. Gerne ved at invitere dem til en specifik træningsdag, åbent hus eller lignende. Den strategi fortsætter man med, indtil de interesserede er meldt ind i klubben.

Husk altid at tage godt imod de besøgende på de aftalte dage, hvor de er inviteret. Man kommer langt med kaffe, kage og saft, ligesom der bør være en mindst én person på dagen, hvis eneste rolle er at snakke med de besøgende og vise dem rundt. Hav gerne flere frivillige med den rolle og giv dem evt. en gul vest på, så man som besøgende altid ved, hvem man kan stille spørgsmål til.