Nyt fra SK Trial juli 23

Sportskommissionen i Trial har afholdt møde mandag d. 31. juli med det fortsatte udviklingsarbejde på dagsordenen, samt status på sæsonen.

Det har været nogle stille måneder hen over sommeren, hvor der primært har været spredte træningsaktiviteter i klubberne. Men folk er ved komme tilbage fra sommerferie og der begynder så småt at komme mere liv igen ude i klubberne.

Her fra 1. august håber SK Trial også, at klubberne vil lave reklame for DMU’s tilbud om licens til halv pris og ikke mindst, at når man køber indslusningslicens fra 1. august og frem i 2023, så kan man købe indslusningslicens igen fra 1. januar 2024.

Der blev også snakket om forskellige indsatser ift. at ensarte bedømmelserne ved de danske løb, samt at finde flere til at påtage sig rollen som bedømmer.

Her blev der bl.a. talt om at ændre betegnelsen fra ”bedømmer” til ”observatør”, da nogle afholder sig fra at være bedømmer, fordi de ikke ønsker at have en form for ”dommer-rolle” ved løbene.

Men bedømmere har ikke en ”dommer-rolle” og skal kun observere kørerfejl i deres sektion. Så det ville være en god ting at ændre betegnelsen, så den afspejler den frivilliges reelle rolle under et løb.

Dertil har man gjort sig tanker om et omrejsende bedømmer-team, hvor en håndfuld særligt uddannet bedømmere kan tage ud til løbene gennem sæsonen og dermed ensarte bedømmelserne fra gang til gang.

Det vil kræve et stort arbejde at kunne oprette et sådant team, så i første omgang vil SK Trial både snakke med nogle nuværende bedømmere om, hvad der ville skulle til for at etablere teamet. Ligeså skal økonomien afklares for at have et sådant team gennem en sæson.

Slutteligt blev det årlige Arrangørmøde for trialklubberne fastlagt til søndag d. 5. november. Der vil blive sendt mere info til klubberne senere, men man må gerne allerede nu skrive det i kalenderen.

Du kan læse hele referatet fra SK Trials seneste møde her

Mød SK Trial

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.

SK Formand
Hans Jørn Beck
Fyens Motor Sport

SK medlem
Thomas Ertmann
Rebild Trial Sport

SK medlem
Kim Hirschgaard
Hedeland Motorklub

SK medlem
Jørn Kirkegård
Midtjysk Trialsport