God jul og godt nytår til vores klubber 2023

2024 nærmer sig – og vi har samlet en række vigtige punkter for jer som klub, så I kan blive klar til næste sæson.

Vi glæder os rigtig meget til den næste sæson og her fra sekretariatet skal der lyde en kæmpe TAK til både klubberne, de frivillige, DMU’s Hovedbestyrelse, SK og Udvalg.

Læs også hovedkonklusionerne fra vores medlemsundersøgelse fra oktober her

I kan læse hele nyhedsbrevet nedenfor:

Sekretariatet holder juleferie

DMU’s sekretariat holder julelukket torsdag d. 21. december frem til og med mandag. 1. januar. Det vil derfor først være muligt at komme i kontakt med sekretariatet igen fra tirsdag d. 2. januar.

Licensbestilling åbner 1. januar

Fra 1. januar åbner DMU sin licensbestilling for 2024-sæsonen. Husk, at du først skal købe et aktivt klubmedlemskab fra 1. januar (kan købes her 1. januar), før du kan købe kørerlicens eller logge på DMU’s app – også fra 1. januar (kan købes her 1. januar)

Og husk, at sekretariatet først er tilbage fra juleferie d. 2. januar, hvor vi kan hjælpe både klubber og kørere med eventuelle spørgsmål.

Licenspriser 2024

Vi har siden midten af året varslet, at licenspriserne i DMU vil blive justeret i 2024. Siden da, har man i Hovedbestyrelsen arbejdet med løsninger, der overordnet set ville påvirke priserne mindst muligt.

Licensen indeholder både en international forsikring ved alvorlige skader, og ved at købe licens bidrager man også til servicen fra DMU’s kontor, arbejdet med miljøindsatser og udviklingsprojekter for klubberne, bredden og talenterne i motorsporten.

Gennem de seneste år, er både forsikringen blevet meget dyrere, ligesom den stigende inflation også kan mærkes på DMU’s udgifter. Så tiden er kommet nu til at justere priserne opad på tværs af licenserne.

Hovedbestyrelsen har dog valgt at bibeholde prisen for børn til og med 12 år, så der ikke kommer en øget licensudgift i 2024, hvis man har børn, der dyrker motorsport.

Indslusningslicens stiger til samme niveau som børnelicensen til en pris på 650 kr.

Unge i alderen 13-17 år vil opleve en stigning på 225 kr. til en pris på 1.300 kr., og voksne udøvere på +18 år., vil få en stigning på 150 kr. med en licenspris på 1.950 kr.

Aquabike, Dragracing, Mini Road Race, SuperMoto og MX Classic licenser for +18 år vil i 2024 ligge på 1.550 kr. og 975 kr. for 13-17 år.

Trial- og Enduro-licenser for +18 år vil i 2024 ligge på 1.550 kr. og 975 kr. for 13-17 år. Hertil følger et væsentligt øget budget til de tilhørende sportskommissioner, hvor midlerne kan bruges til flere breddeaktiviteter for kørerne og udviklingsprojekter i klubberne.

Der tilbydes stadig den samme rabat ved køb af flere kørerlicenser, men der pålægges fra 2024 et gebyr på 100 kr., for hver ekstra kørerlicens, man tilkøber.

Nyt forsikringsselskab hos DMU

Som led i at mindske bl.a. udgifter til forsikring har DMU valgt nyt forsikringsselskab, Baltic Finance.

Baltic Finance har stor erfaring med forsikringsdækning af andre sportsgrene og tilbyder også gode forsikringsmuligheder ved aflysning af store events.

Forsikringsselskabet udviste interesse i at tilføje motorsport i deres forsikringstilbud og har også en dansk afdeling med dansktalende medarbejdere. Derfor har man fra DMU’s side set en stor fordel i at starte samarbejdet.

Det nye samarbejde ændrer ikke noget ved, hvordan man som kører skal indberette en skade.

Man skal dog være opmærksom på, at skader, der er sket i tidsrummet 2021-2023, er dækket af DMU’s gamle forsikring.

Ingen online test inden licenskøb i 2024

Det har tidligere været et krav, at kørere skulle bestå en online-test med spørgsmål til reglementerne for at måtte købe licens.

I 2024 har man valgt at afskaffe kravet om at skulle bestå online-testen. Beslutningen er først og fremmest truffet ud fra et ønske fra mange kørere samt forældre til kørere, der mener, at testen indeholder for mange irrelevante spørgsmål til netop dem.

Dertil oplever både de frivillige ude i klubberne og sekretariatet en lang række tekniske problemer med testen, når den er koblet op som et krav til licenskøbet.

Derfor råder vi naturligvis alle kørere, forældre og de frivillige i klubberne i 2024 til at kigge reglementerne for jeres sportsgrene igennem en ekstra gang, så man er sikker på at være opdateret på reglerne – både de eksisterende men naturligvis også reglementsændringerne der træder i kraft i de nye reglementer i 2024.

DMU’s Licens app

Husk, du kan se dine licenser, nyheder og tage forskellige kurser i DMU’s licens-app.

Vær opmærksom på, at SKAL have et aktivt medlemskab af en DMU klub, for at du kan logge ind på din profil i appen.

Du kan købe medlemskab i de fleste af DMU’s klubber her: https://shop.dmusport.dk/

Med et aktivt klubmedlemskab kan du herefter logge ind på appen med dit sædvanlige DMU-login.

Har du brug for at nulstille dit DMU-login, kan du gøre dette i DMU’s medlemssystem: https://fs.dmusport.dk/log-ind

Find mere info om at logge ind i DMU’s systemer og en vejledning til appen her

Husk gode beskrivelser på medlemskaber

Der er mange ting at holde styr på, når man starter som ny i motorsporten, og det er ikke altid man lige forstår, at klubmedlemskab og licens er to forskellige ting.

I 2023 er vi blevet opmærksom på flere nye kørere, der ikke har haft licens, men har trænet ude på banerne. Mange fortæller, at de troede, at licensen var med i købet af deres medlemskab, da beskrivelsen af medlemskabet indeholdte “medlemskab med licens” eller noget lignende.

Der kan opstå mange forskellige misforståelser, også i forhold til arbejdsdage eller om klubmedlemskabet giver mulighed for at købe licens (altså kategori 1 i systemet). Nogle har måske stadig det udgået “Motorblad” med i medlemskabsbeskrivelserne?

På sekretariatet får vi løbende mange henvendelser gennem sæsonen fra medlemmer, som har købt et forkert medlemskab.

Derfor vil vi gerne opfordre alle klubber til at gå deres beskrivelser/navnene på deres medlemskaber igennem og rette beskrivelserne til, så man som medlem ikke misforstår, hvad medlemskabet indeholder.

Her kan det ofte være en fordel at korte beskrivelserne ned, så de ikke bliver for lange, for at undgå at medlemmerne ikke læser hele beskrivelsen.

Opdatér jeres medlemskaber

Husk at opdatere af jeres medlemskabstyper på ”klubmedlemskab.dmusport.dk”, så I er klar til, at jeres medlemmer begynder at købe medlemskaber online i det nye år.

I opdaterer jeres medlemskabstyper ved at logge ind i Forretningssystemet og gå ind under fanebladet ”Medlemskabsadministration”. Her kan I rette beskrivelser og priser, samt tilføje nye typer medlemskaber.

Vær venligst opmærksomme på, at:

  • Hvis I tilføjer nye medlemskaber, så kontakt os, så vi kan sætte DMU-kategori på og dermed gøre medlemskabet tilgængeligt for køb online.
  • Hvis I retter i medlemskaberne, så skal de måske have rettet DMU-kategori også, for at det passer med den nye beskrivelse – så skal I også have fat i os for at få ændret kategorien.
  • Der skal ikke betales DMU-kontingent for officials, som ikke køber kørerlicens. MEN det kræver, at de er oprettet med et medlemskab i kategori 4.
  • Mange af jer har haft halv pris på jeres medlemskaber siden i sommer – dette bliver ikke automatisk ændret tilbage her ved årsskiftet, så I skal selv manuelt sætte priserne til fuld pris igen.
  • Jo mere grundige I har været i beskrivelserne af medlemskaberne og deres vilkår og betingelser, jo færre fejlkøb skal håndteres, rettes, refunderes osv. efterfølgende.

Hvis I er i tvivl om noget, så tag endelig fat i os. Kontoret er åbent til og med d. 20. december.

Udenlandske medlemmer skal have release

Hvis jeres klub har fået et medlem med statsborgerskab i et andet land end Danmark, der ønsker at købe dansk licens, så SKAL køreren have en release eller en godkendelse fra motorforbundet i sit pågældende hjemland, som giver tilladelse til, at vedkommende må tegne licens i Danmark. Kontakt DMU på dmu@dmusport.dk, hvis jeres klub har fået et medlem med et andet statsborgerskab end dansk. Se også på DMU’s hjemmeside.

Fakturaer fra DMU regnskab

Modtagelse af fakturaer fra DMU Regnskab vil foregå på mail med følgende oplysninger i afsenderfeltet:

Inventio.IT <hosted-by@inventio.it>på vegne af; Danmarks Motor Union <regnskab@dmusport.dk>; (Inventio.IT via inventio.it)

I mailen finder i et link, der fører jer videre til fakturaen. Benyt venligst FIK koden på fakturaen, når I betaler den til DMU, og benyt venligst ikke bankoverførsel.

Indberet jeres medlemstal

Den årlige medlemsregistrering i idrætsforeningerne er åbnet 1. december og bør indberettes af klubben senest i starten af januar.

Medlemstallene skal indberettes til idrætsorganisationernes fælles portal CFR på www.medlemstal.dk. Ved at klikke på punktet ”Vejledning” på forsiden, er der adgang til vejledningen og ofte stillede spørgsmål.

Som klub skal I benytte det CFR-nummer og den adgangskode, som jeres medlemstalsansvarlige har fået tilsendt i en mail fra CFR-sekretariatet. Kontakt Centralt ForeningsRegister (CFR) på info@medlemstal.dk  eller telefon 70 20 18 00 ved spørgsmål (mandag-fredag kl. 10-14).

Husk at trække jeres medlemslister fra fs.dmusport.dk inden d. 31./12 2023, hvor medlemskaberne i jeres klub udløber.

Husk medlemskab til bestyrelsen og officials

Både bestyrelsesfolk og jeres officials skal have gyldigt klubmedlemskab for at kunne agere i klubben og DMU. Dette er også særligt vigtigt for jeres officials, så deres officiallicenser er gyldige.

Husk derfor at sikre, at både jeres bestyrelsesmedlemmer og officials tegner et gyldigt medlemskab fra 1. januar.

Medlemsguide – kom godt i gang i den nye sæson

Vi har lavet en medlemsguide med masser af nyttige informationer om at være medlem af DMU.

Det kan være en stor hjælp for alle nye, at gøre dem opmærksom på guiden

Du kan finde den online her

Eller downloade Medlemsguiden samt et Velkomstbrev her i PDF

DMU’s Miljø-hjemmeside

Sidste år lancerede vi DMU’s nye afsnit på hjemmesiden med masser af info, gode råd og vejledning til DMU og klubbernes samlede indsats indenfor miljø, bæredygtighed og biodiversitet.

Du finder den nye miljøside her

Håndbog til dmusport.dk og vidensdeling i klubben

I kan hente en håndbog, der skal gøre det nemmere at vidensdele og tage godt imod nye medlemmer i klubbestyrelen. Her finder I en oversigt over informationer og materialer på dmusport.dk og dif.dk. Dertil er der en række felter, som I kan udfylde med vigtig information til bestyrelsesarbejdet i netop jeres klub.

Hent den allerede i dag og udfyld sammen i bestyrelsen, så jeres viden og erfaringer nemt kan gives videre til nye i bestyrelsen.

Håndbog dmusport og klubbestyrelse

DMU’s Repræsentantskabsmøde 2024

Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union samt sportskommissioner hos HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

DMU’s Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 2. marts, kl. 8.30-12.00. Repræsentantskabsmøderne i sportskommissionerne afholdes efterfølgende med mødestart kl. 13.30.

Prisuddeling og spisning om aftenen

Lørdag aften efter dagens Repræsentantskabsmøde afholder DMU ligeledes sin prisuddeling for at hædre resultaterne i 2023 fra vores topatleter og talenter.

Prisuddelingen efterfølges af fælles spisning.

Klubkonference

Søndag d. 3. marts afholdes DMU’s Klubkonference i forlængelse af Repræsentantskabsmødet.

Mere information om hele weekenden udsendes af DMU’s sekretariat i midten af januar.

Indstil til fortjensttegn, Årets Klub Årets Frivillig og 50 års jubilarer

Frivillige og deres arbejde er en uundværlig del af DMU – både frivillige i klubben og hele organisationen betyder alt for sportens udvikling og ikke mindst vores kørere.

Derfor uddeles der hvert år priser til de nomirede frivillige indenfor kategorierne:

Årets Frivillig

Årets Frivillig kåres på baggrund af stor frivillig indsats, enten i forbindelse med mange års klubarbejde eller en ved stor indsats ved et stort projekt i klubben eller for sporten. Dedikerede frivillige er bestemt ikke en mangelvare i DMU, og derfor er det også et ekstra skulderklap til de frivillige i jeres klub eller klubbestyrelse at blive nomineret til prisen som Årets Frivillige i DMU. Årets frivillig bliver fundet inden Repræsentantskabsmødet og bliver efterfølgende inviteret med til spisning om dagen og middag om aftenen sammen med DMU’s klubber.

Årets (gren) Klub

Årets Klubber bliver i første omgang nomineret for hver sportsgren i DMU. Her kan klubber indstille hinanden eller sig selv ud fra en stor indsats i forbindelse med at skabe et godt klubmiljø, konsekvent at afholde løb med høj standard, gøre noget ekstra for at rekruttere nye kørere, og mange andre ting. Når årets gren klub er udpeget i hver sportsgren, er klubben automatisk med i nomineringen som årets DMU-klub, der udnævnes ved repræsentantskabsmødet og får 5.000 kr. med hjem i præmie til klubkassen.

Fortjensttegn/hæderstegn

Fortjensttegn gives ud fra nogle nedskrevne kriterier, som kan findes på hjemmeside. Helt kort kræver tildeling at et fortjensttegn i enten guld eller sølv, at man som frivillig i DMU har ydet en ekstraordinær indsats, der i et stort omfang er kommet sporten til gode eller har gjort en stor forskel i sporten. Læs om kriterierne her: https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2020/04/Bestemmelser-DMU-anerkendelser.pdf

Jubilarer

Ved repræsentantskabsmødet hædres også de medlemmer, der uafbrudt har været medlem i DMU i 50 år eller 75 år.

Så har I medlemmer i klubben, som i år kan fejre jubilæum af DMU, har disse også mulighed for at komme med til Repræsentantskabsmødet med spisning om dagen og middag om aftenen sammen med DMU’s klubber.

Tidsfrist

Indstillinger til fortjensttegn, Årets Klub, Årets Frivillig og jubilarer kan sendes nu til dmu@dmusport.dk med deadline 31. januar 2024 inden DMU’s næste repræsentantskabsmøde. Læs mere om kriterierne for indstilling af fortjensttegn under: dmusport.dk/organisation/dmu-historie/

Tak for 2023

Til slut vil DMU’s Hovedbestyrelse og sportskommissioner gerne takke alle medlemmer, kørere og klubber for 2023 sæsonen, som jo desværre også betød et alt for tidligt farvel til vores formand, Jørgen Bitsch.

Jørgen var en kæmpe drivkraft i DMU og internationalt i FIM, og hans indsats blev også hyldet ved generalforsamlingen i FIM i december. Men savnet og chokket har fyldt meget i hele organisationen, for om noget var Jørgen en proaktiv formand med overblik og overskud for hele DMU.

Jørgens bortgang betød derfor også, at der gennem sidste halvdel af 2023 blev leveret en stor indsats i Hovedbestyrelsen m.fl. for at samle trådene, så DMU kommer godt ud af 2023 og godt ind i 2024.